„Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

    Užgavėnės – viena smagiausių, dinamiškiausių kalendorinių švenčių, kurias švenčia Telšių lopšelis – darželis „Mastis” bendruomenė. Senas lietuvių paprotys byloja, kad  tiems, kurie nešvenčia Užgavėnių, tais metais gali nesisekti: ar gyvulys parkris, ar namiškiai kokia liga limpama susirgs, ar javams prasti metai bus.
Užsigavėti, pasilinksminti, pajuokauti, papokštauti susirinkome persirengę įvairiais personažais: ubagėliais, čigonais, žydais, oželiais. Triukšmingomis dainomis, šokiais, oracijomis palydėjome žiemą ir žadinome iš miego sukaustytą žemę. O kokios žiemos palydos be Lašininio ir Kanapinio kovos? Kaukinukai surengė jiems varžybas. Vangiai mėtė bulves į krepšį Lašininis ir sparčiais šuoliais Kanapinis šuoliavo maišu.
Sotumas per Užgavėnes lemia gerus metus. Šeimininkė visus persirengėlius vaišino blynais.
Paskutinis šventės akcentas – tai pamėklės Morės deginimas, kartu su ja sudeginome susikaupusį blogį, pyktį  ir įkyrėjusią žiemą.
Vilija Kergienė ir Aušra Stasiulienė auklėtojos metodininkės