Žeima žeima biek iš keima

Užgavėnės – žiemos pabaigos Å¡ventė. Tai Å¡ventė, kuri teikia visiems  daug džiaugsmo, juoko, linksmumo, o ypač vaikams.  2014 kovo 4 d. darželio „persirengėliai“ sugužėjo į  salę. Ko čia tik nebuvo: „ožka“ su visu bÅ«riu „ožiukų“, „ubagės“ ir daugybė jas lydinčių „ubagiukų“, žinoma ir „žydelka“ su mažais „žydukais“, negti „velnienė“ su visa svita mažų „velniukų“. Visi  dainavo, deklamavo, Å¡oko, žaidė įvairius žaidimus. Žaismingumo  šventei įnešė vaikų iÅ¡moktos naujos,  negirdėtos oracijos: „BatvėniÅ«, kroupÅ«, bulbinės ėr dounas nenuoram. Papeniekėt ėšalkusios, pagėrdikėt pavargtusius. Duoket blinÅ«, miesuos ėr Å¡iopėnė kor vakar viriet so gaide sobėnė. Amen“, „Ak to, Dieve, viskou pelnas, nepeÅ¡iuok nu plėkiÅ« vėlnas, ėr tap maža tiera …. Geriau to dar apkaiÅ¡itom, laÅ¡ineles pavaišėntom, gera gira pagirdytumėt. Edamė mes nenutruokÅ¡em, geismelės geiduosiam vės nugerdamė. Ak, to Dieve, mona brongus kap aukÅ¡ta tas tava dongus. Pamaitinkėt obagielė, gausėt dongou baronka ėr peinielė saldė….. Negaliekėt mon dounelės, lašėnių brizeli – Amen. „ ir kt.
Triukšmaudami, lalėdami, brazdindami įvairiais „isntrumentais“ „ubagiukai“, „ožiukai“, „velniukai“, „žydukai“  nuskubėjo į švietimo centrą. Dainomis stengėsi kuo daugiau išprašyti „išmaldos“  iš šeimininkų. Gerosios tetos negailėjo persirengėliams pinigėlių, saldainių ir kitokių skanėstų.
Linksmai, triukšmingai išlydėdami žiemą, stebėdami Kanapinio ir Lašininio „kovą“, pasivaišindami blynais persirengėliai „gąsdino“ žiemą ir ją išvijo. Su šia „kova“ baigėsi linksmybės ir prasidėjo gavėnios laikas.
Šventę vainikavo  „Morės“ deginimas, vaikai kartu sudegino ir savo „baimes“, „rūpesčius“, kuriuos buvo perteikę piešiniuose.
Mūsų darželio tikslas puoselėti senąsias tradicijas, kultūrą. Todėl šiai šventei, kaip ir visoms kitoms auklėtojos ruošėsi ypatingai:gamino kaukes, mokė vaikus oracijų, liaudies žaidimų.  Į kaukių gaminimą įtraukė  ir tėvelius bei skatino juos dalyvauti šventėje.  Bendras darbas, bendravimas ir bendradarbiavimas leidžia geriau pažinti vieniems kitus, patirti bendrystės jausmą.
Logopedė Valentina Vidmantienė