Veina karta pravieriau dėdelė medėne skrynė…

     Telšių lopšelyje-darželyje „Mastis“  greta pagrindinio, vykdomas etnokultūrinis vaikų ugdymas. Suprasdami, kaip tai yra svarbu ankstyvajame vaikų amžiuje, stengiamės ne tik kūrybingai ir žaismingai išmokyti folkloro kūrinėlių, bet ugdyti ir vaikų praktinį tradicinės kultūros pažinimą: vykdomi  teminiai užsiėmimai, ekskursijos pas tautodailės meistrus, vaikai tautodailės būrelio užsiėmimuose kuria dirbinėlius. Visa tai užsifiksuoja vaikų atmintyje, formuoja jų estetinį skonį ir didina gebėjimus.
Šį rudenį nusprendėme įkurti etnokultūrinę ekspoziciją, kad vaikai galėtų susipažinti su senovėje  protėvių naudotais padargais ir įrankiais duonos kepimui, audimui, meistrystei, vaikučių žaidimams. Toks tiesioginis susipažinimas su autentišku eksponatu, jo lietimas ir kilnojimas leidžia geriau pažinti ir suprasti, nei tik žiūrint paveikslėliuose.
Ekspoziciją „Iš močiučių skrynių“ kruopščiai formavo auklėtoja Dalia Bumblauskaitė. Į jos kūrimą stengėmės įtraukti visą įstaigos bendruomenę: ir darbuotojus, ir tėvelius. Pradžioje tik keli darbuotojai sunešėme savo artimųjų senovinius  daiktus ir galvojome, kad labai jau nedaug ką turime. O mus stebėdami, vėliau įsitraukė ir likusieji, atnešdami kas siuvinėtą takelį, megztas kojines ar kokį ūkio rakandą. Taip ekspozicija didėjo ir vis labiau mus džiugino. Sau deramą vietą joje rado kalvarats, kočiela, brauktuva, velėtuvė, grūstuvė, tautinio kostiumo autentiškos detalės, klumpės ir daug įdomių kitų, senovėje naudotų  daiktų. Ypatinga vieta ekspozicijoje skirta kryželiui ir močiutės maldaknygei „su švėnto abrozdėliu, parsivežto iš Kalvarėjės atlaidu“.
Sudėlioję paskutinius kruopščiai parinktus akcentus, pakvietėme į etnokultūrinės ekspozicijos atidarymą.  Priešmokyklinių grupių vaikų ansamblis „Ciruliuka“, vadovaujami auklėtojos Jūratės Rubavičienės  ir muzikos pedagogės Ritos Macijauskienės, paruošė pristatymą žemaičių tarme, padainavo dainelių.
Lietuvos tautodailininkų sąjungos TelÅ¡ių skyriaus pirmininkė Sigita Dacienė pasi-džiaugė puikia iniciatyva ir tinkamai parinktais daiktais. Atvykusi į parodėlės atidarymą TelÅ¡ių rajono savivaldybės administracijos Å vietimo, kultÅ«ros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė akcentavo, kad labai svarbu stiprinti įstaigos savitumą. Ji tikinti, jog tėveliai galės rinktis įstaigą pagal jos pasirinktą ugdymo kryptį. Todėl Å¡i parodėlė – puikus pavyzdys, kaip galima kÅ«rybingai dirbti. TelÅ¡ių rajono savivaldybės tarybos narė, Å vietimo komiteto pirmininko pavaduotoja Vilija Bačionienė ne tik apžiÅ«rėjo parodėlę, bet domėjosi įstaigos biudžeto situacija metų pabaigoje, bendravo su pedagogais, įstaigos tarybos atstovais ir administracija.
Tikimės, kad  vaikams tikslingai perduodamos džiaugsmingos pažinimo patirtys išliks jų pasąmonėje, ugdys jų ryšį su senoliais, skiepys pagarbą savosioms šaknims ir žemei.

Danutė Popovič, Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė