Projektai

 Įgyvendinamas projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Nuo 2019 m. spalio mėn. Telšių lopšelis – darželis ,,Mastis“ įsijungė į ES finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0082 ,,STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią LEGO Education metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
L.d. ,,Mastis“ paskyrė metodikos kūrimui ikimokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę Dalią Balsienę.

2019-2020 m.m.                          Vykdomi projektai
  1. ,,Pasakėlės džiugina mus“ ,,Bitučių“ grupėje.
Vykdytojai: Janina Jankauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Rasa Gudienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
2. ,,Išgirskime medžių kalbą“ ,,Boružiukų“ grupėje.
Vykdytojai: Aušra Stasiulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,                          Rasa Gudienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
3.  ,,Nuo raidelių prie žodelių“ ,,Boružiukų“ grupėje.
Vykdytojai: Aušra Stasiulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,                          Valentina Vidmantienė, logopedė metodininkė.
4.   ,,Aš mažas tyrinėtojas“ ,, Žvirbliukų“ grupėje.
Vykdytojai: Vilija Kergienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Irena Gecevičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.
5. ,,Žaidimai moko“.
Vykdytoja: Valentina Vidmantienė, logopedė metodininkė.
6. ,,Garsų tarimas judesio pagalba“.
Vykdytoja: Valentina Vidmantienė, logopedė metodininkė.
7. Vienadienį projektą ,,Žaidimų laukas“.
Vykdytoja: Valentina Vidmantienė, logopedė metodininkė.
8. ,,Mankštiname liežuvį, pirštelius – gražiai tariame žodelius“ “
Vykdytojai: Dalia Bumblauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Regina Lukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Valentina Vidmantienė, logopedė metodininkė.
9. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos žemės Å«kio ministerijos projektas „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“. Programos tikslas – ugdyti sveikos mitybos įpročius, pagerinti vaikų mitybą, ugdyti vaisių ir daržovių vartojimo įpročius.
10. Pieno produktų vartojimo vaikų ir Å¡vietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“. Tikslas – pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.

Ikimokyklinio ugdymo programa

2018-2019 m.m.                      Vykdomi projektai

 • ,,Mus augina pasakėlės“. Vykdytojai: auklėtojos AuÅ¡ra Stasiulienė, logopedė Valentina Vidmantienė.
 • ,,Suk, suk ratelį“ . Vykdytojai: auklėtojos AuÅ¡ra Stasiulienė, Rasa Gudienė, meninio ugdymo pedagogė Nijolė Činskienė.
 • ,,Augu su knyga“ . Vykdytojai: auklėtojos Vilija Kergienė, Irena Gecevičienė, logopedė Valentina Vidmantienė.
 • Dalyvavimas tarptautiniame (tęstiniame) projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. . Vykdytojai: auklėtoja Vilija Kergienė, logopedė Valentina Vidmantienė.
 • Trumpalaikis projektas ,,Linksmosios pertraukėlės vokiÅ¡kai“. Vykdytojai: auklėtojos Vilija Kergienė, Irena Gecevičienė.
 • Tarptautinis projektas (eTwinning) ,,Darželis ir Å¡eima – du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai“. Vykdytojai: auklėtoja Vilija Kergienė.
 • ,,Tautodailė turtų galia“. Vykdytojai: auklėtoja, prieÅ¡mokyklinio ugdymo pedagogė Dalia Bumblauskaitė.
 • ,,AÅ¡ kalbinu gyvÅ«nėlį“. Vykdytojai : auklėtojos Janina Jankauskienė, Rasa Gudienė.
 • ,,Sveiki dantukai – linksmas vaikutis“. Vykdytojai : auklėtojos Dalia Balsienė, Ligita Deveikienė.
 • ,,Smulkiosios tautosakos panaudojimas kalbos ugdyme“: ,,Žaidžiame ir augame“. Vykdytojai : auklėtojos Dalia Balsienė, Ligita Deveikienė.
 • ,,Garsų tarimas judesio pagalba“. Vykdytojai: logopedė Valentina Vidmantienė, grupių pedagogai.
 • Respublikinis projektas ,,Žaidimai moko“. Vykdytojai: logopedė Valentina Vidmantienė.
 • ,,Netradicinių priemonių taikymas formuojant taisyklingą laikyseną ir plokščiapėdystę“ ,,Sveikos pėdutės – tiesi nugarytė“. Vykdytojai:  prieÅ¡mokyklinio ugdymo pedagogės JÅ«ratė Rubavičienė, Gražina Mikalčienė.
 •  ,,Žaidžiame ir augame“ . Vykdytojai: auklėtojos Dalia Balsienė, Ligita Deveikienė.
 • ,,Garsiukai ir Klausytės“. Vykdytojai: meninio ugdymo pedagogė Nijolė Činskienė, grupių pedagogai.

2017-2018 m.m.                     Vykdomi projektai

 1. Tarptautinis ETwinning projektas „Sveikatos semiamės iš maisto, žaidimų ir šypsenų“.
 2. Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“.
 3. Pieno produktų vartojimo vaikų ir Å¡vietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“. Tikslas – pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.
 4. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos žemės Å«kio ministerijos projektas „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“. Programos tikslas – ugdyti sveikos mitybos įpročius, pagerinti vaikų mitybą, ugdyti vaisių ir daržovių vartojimo įpročius.
 5. Ilgalaikės Lietuvos futbolo federacijos programos “Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“.

2014-2015 m. m.                   Pedagogų vykdomi projektai

 1.  ,,Mano gimtasis miestas – TelÅ¡iai“
,,Žvirbliukų“ grupės  auklėtoja metodininkė Vilija Kergienė;
2. ,,Mažais žingsneliais senolių takais “
,, Kiškučių“ grupės  vyresnioji auklėtoja Irena Gecevičienė;
3. Projektą,,Mūs pirštukai miklūs“
,,Bitučių“ grupės auklėtoja metodininkė Janina Jankauskienė;
4. ,,Burnos ertmės organų ligų profilaktika“ (tęstinis)
Vyresniosios auklėtojos Dalia Balsienė ir Aušra Stasiulienė.
2014-2015 m.m.
„Vaiko kelias į gražią kalbą“
Pirmieji vaiko gyvenimo metai-tai intensyvaus psichinio ir fizinio augimo periodas. Šiandieną jau niekam nekyla dvejonių, kad sistemingą korekcinį darbą reikia pradėti nuo pirmųjų vaiko gyvenimo metų (G. Urbonienė, 2000).
Svarbus vaiko kalbos lavėjimo metas – ankstyvoji vaikystė. Antrieji ir tretieji vaiko gyvenimo metai yra pats ankstyviausias kalbos vystymosi, mokymosi laikas. Kalbiniam intelektui pagrindas dedamas per pirmuosius penkerius metus, labai svarbu nuo pat kÅ«dikystės kalbinti vaiką, skatinti sukelti jo kalbines, motorines ar emocines reakcijas į kalbą.
Dirbant su vaikučiais stebimas itin didelis skaičius  vaikų turinčių įvairių tarties, kalbos, kalbėjimo, neišlavėjusios foneminės klausos ir kitokių problemų. Kad galėtume padėti vaikams greičiau išmokti taisyklingai tarti garsus, skiemenukus, žodžius, rišliai kalbėti, pasakoti darželio  „Mastis“ pedagogės, meninio ugdymo pedagogė, ir aš – logopedė nusprendėme įsijungti į Tarptautinį projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“, kurį koordinuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ logopedė-ekspertė  Laureta Chankevič.
Anot  projekto koordinatorės, labai svarbi ankstyvoji kalbos sutrikimų prevencija – sistemingas tam tikrų pedagoginių poveikio metodų, būdų ar kitų priemonių taikymas vadovaujantis didaktiniais principais siekiant užkirsti kelią kai kurių kalbos sutrikimų atsiradimui ar sumažinti jų atsiradimo tikimybę. Pagrindinis prevencijos principas – aktyvus  tėvų, pedagogų ir specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas ieškant efektyvių bei inovatyvių prevencinių darbo būdų siekiant ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje užkirsti kelią kalbos ir kalbėjimo sutrikimams atsirasti arba sumažinti jų atsiradimo tikimybę. Ankstyvoji kalbos sutrikimų prevencija paremta suaugusiųjų dėmesio telkimu į teigiamus vaiko asmenybės bruožus, pozityvius jo kalbos pokyčius. Pagrindinis prevencijos tikslas – organizuojama veikla turi būti maloni vaikams bei patiems suaugusiesiems, o taip pat paremta vaikų turimomis žiniomis, gebėjimais ir atitikti vaikų kalbos išsilavinimo lygį bei jų poreikius ir interesus. Viso to pasekmė – pozityvi, teigiama vaikų tarpusavio sąveika: pozityvias mintis, teigiamus žodžius ir pagyrimus vaikai įsisavina žymiai greičiau ir tvirčiau, be to, taip sudaromos tinkamos sąlygos vaikų ugdymo(si) motyvacijai stiprinti.
Projekto tikslas: ankstyvajame amžiuje (1,5-4m.) sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą remiantis ir vadovaujantis   kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.
Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ pedagogės manome ir tikimės, kad sutelktas, sistemingas komandinis darbas duos gerų rezultatų, suteiks vaikams bei jų tėveliams bendravimo džiaugsmo, gerų emocijų, visi kartu didžiuosimės savo ugdytinių puikiais pasiekimais.
Telšių lopšelis-darželis „Mastis“
Vyr. logopedė Valentina Vidmantienė

2013-2014 m.m.                 Pedagogų vykdomi projektai

1. ,,Mažais žingsniukais prie spalvos“
,,Bitučių“ gr. auklėtojos metodininkės Janina Jankauskienė, Rasa Gudienė
2. ,,Judėk linksmai – žaisdamas Lietuvių liaudies žaidimus“
,,Nykštukų“ gr. auklėtoja Jūratė Rubavičienė
3. ,, Mūsų mažutės darbščios rankutės“
,,Boružiukų“ gr. auklėtoja – metodininkė Dalia Bumblauskaitė
4. ,, Mik, vaikuti…“
,,Boružiukų“ gr. auklėtoja Aušra Stasiulienė
5. ,,Čir vir vir ,pavasaris“
,,Boružiukų“ gr. auklėtoja Aušra Stasiulienė
6. ,,Kuo užaugęs būsiu“
,,Saulučių“ gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Motuzienė, auklėtoja Danutė Berneckienė
7.  ,,Ką kalba tyla?“ arba ,,Tyloje aš išgirstu daud dalykų nuostabių“
,,Saulučių“ gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Motuzienė
8. ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymas panaudojant Lietuvių liaudies žaidimus ir smulkiąją tautosaką“
,,Kiškučių“ gr. vyresn. auklėtojos Irena Gecevičienė, Vilija Kergienė

Telšių raj. savivaldybei rašytų sveikatos projektų ir gautų finansavimą vykdymas:

1. ,,Netradicinių metodų ir priemonių taikymas formuojant taisyklingą vaiko kūno laikyseną“
Gauta 3000 Lt
Atsakinga už vykdymą direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktorės funkcijas Danutė Urnikienė
2. ,,Sveiki dantukai – sveikas aš“
Gauta 2000 Lt
Atsakingos už vykdymą auklėtojos Dalia Balsienė, Vilija Kergienė

2012-2013 m.m.                 TelÅ¡ių – lopÅ¡elio darželio ,,Mastis“ vykdomi projektai

2012-2013 m.m.                Pedagogų vykdomi projektai

1. ,,Žaidinimų, pamėgdžiojimų, lopšinių įtaka ankstyvojo amžiaus vaikų kalbai“
Projektą vykdo ,,Kiškučių“ grupės  auklėtoja Irena Gecevičienė,
aulkėtoja Vilija Kergienė
2. ,,Pažinkim savo kraštą“
Projektą vykdo ,,Drugelių“ grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė Janina Jankauskienė
3. ,,Kai mūsų senoliai buvo vaikai“
Projektą vykdo ,,Saulučių“ grupės auklėtoja Aldona Motuzienė
4. ,,Mokomės pažinti naminius gyvūnus ir jų jauniklius“
Projektą vykdo ,,Boružiukų“ grupės auklėtoja Aušra Stasiulienė,
auklėtoja Dalia Bumblauskaitė
5. ,,Judėk linksmai ir būsi sveikas“
Projektą vykdo ,,Nykštukų“ grupės auklėtoja Jūratė Rubavičienė
6. ,,Augu saugus ir sveikas“
Projektą vykdo ,,Žvirbliukų“ grupės auklėtoja Dalia Balsienė
auklėtoja Vilija Kergienė
7. ,,Ir juoksis dantukai“
Projektą vykdo ,,Drugelių“ grupės auklėtoja Rasa Gudienė,
bendrosios praktikos slaugytoja Marytė Kasparavičienė

2012 m.              MANO KNYGELĖS DAR PLONOS

Projektą vykdo ,,Kiškučių“ grupės priešmokykl. ugd. pedagogė Vilija Kergienė ir vyresn. auklėtoja I. Gecevičienė

2011-2012 m.m.                 TelÅ¡ių – lopÅ¡elio darželio ,,Mastis“ vykdomi projektai

1. ,,SVEIKATINIMO PRIEMONIŲ POVEIKIS VAIKŲ TAISYKLINGOS LAIKYSENOS FORMAVIMUI“
2. ,,VAIKŲ DANTYS GALI IR TURI BŪTI SVEIKI“.

2011-2012 m.m.                Pedagogų vykdomi projektai

,,IŠGIRSKIM MEDŽIŲ KALBĄ“

Projektą vykdo  ,,Drugelių“ grupės auklėtoja – metodininkė  Rasa Gudienė                                                                auklėtoja – metodininkė Janina Jankauskienė

,,SU VANDENĖIU DRAUGAUJU, BET NEIŠDYKAUJU“
Tęstinį projektą vykdo ,,Drugelių“ grupės auklėtoja – metodininkė Janina Jankauskienė

,,SVEIKŲ DANTUKŲ LINK“
Projektą vykdo ,,Kiškučių“ grupės vyresnioji auklėtoja Irena Gecevičienė
auklėtoja Vilija Kergienė

,,ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI IR ETNOKULTŪRA“
Projektą vykdo ,,Boružiukų“ grupės auklėtoja – metodininkė Dalia Bumblauskaitė

,,VISUS GYVULĖLIUS SUNKU APLANKYTI“
Projektą vykdo ,,Boružiukų“ grupės vyresnioji auklėtoja Aušra Stasiulienė

,,SVEIKAS DARŽELI!“
Projektą vykdo ,,Žvirbliukų“ grupės auklėtoja Dalia Balsienė

,,NORIU BŪTI ŠVARUS IR SVEIKAS“
Projektą vykdo ,,Nykštukų “ grupės auklėtoja Jūratė Rubavičienė

Komentavimo galimybė išjungta.