Vasario 16- oji

        Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti tautos stiprybę, dvasią, viltį, meilę savo Tėvynei.
Tėvynės meilė prasideda nuo asmens tapatybės suvokimo. Vaikų patriotiniai jausmai užsimezga gimtojoje socialinėje – kultÅ«rinėje aplinkoje, nes žmogus negimsta pilietiÅ¡kas. Tai reikia ugdyti nuo mažens. Pradėti reikia Å¡eimoje, o vėliau ir ugdymo įstaigose. Tai sunkus darbas, reikalaujantis  tėvelių, ugdytojų nuolatinių pastangų.
Lopšelio-darželio ,,Mastis“ kolektyvas ,vaikai ir tėveliai ieškojome naujų būdų, formų, metodų ugdant vaikų pilietiškumą, tautiškumą, savęs, kaip Lietuvos piliečio suvokimą.
Paskelbėme darželyje tautinę savaitę. Ją pradėjome aiÅ¡kindami vaikams, kas tai yra ,,meilė Lietuvai“. Paprastais, vaikams suprantamais žodžiais paaiÅ¡kinome, kad Lietuva – tai mÅ«sų namai, mama, tėtis, sesė, broliukas.
Vaikų kūrybiškumas ir meilė Tėvynei atsiskleidė vaikų piešiniuose. Surengėme  piešinių parodėlę ,, Lietuva vaiko akimis“. Grupėse vaikai kūrė ,,Laisvės paukštį“, darė darbelius, skirtus Lietuvai. Visi kartu pasidarėme  Lietuvos žemėlapį. Ten pažymėjome iš kur kilę mūsų tėveliai, seneliai.
Vaikučius supažindinome su tautine simbolika: vėliava, herbu, himnu.
,,Nepriklausomybės“ sąvoką aiškinom paprastai: tai Lietuvos gimtadienis, Vasario-16-a. Šventei ruošėmės visi: vaikai su auklėtojomis ir tėveliais gaminome tautinę atributiką. Sutartą dieną paskelbėme akciją ,,Apjuoskime darželį vėliavos spalvom“.
Ypatingai daug džiaugsmo vaikams suteikė į svečius atvykę TelÅ¡ių KASP Prisikėlimo apygardos 6-os kuopos kariai. Vaikai svečius pasveikino skanduote, eilėraÅ¡tukais, dainelėmis. KariÅ¡kiai pademonstravo vaikams  kareiviÅ¡ką aprangą, amuniciją, iÅ¡dažė vaikų veidus vėliavos spalvom, pakvietė užaugus sekti jų pėdomis – ginti ir saugoti savo kraÅ¡tą.
Tautinę savaitę užbaigėme šventiniu rytmečiu. Kadangi gimtadienis džiugi šventė, tai į salę rinkomės visi: suaugę ir vaikai,  su pakilia nuotaika, pasipuošę vėliavos spalvom, apsirengę tautiniais rūbais. Gimtinę Lietuvą sveikinome dainelėmis, eilėraštukais, žaidėme žaidimus.
Viso darželio bendruomenė siekėme, kad maži vaikai suprastų, kaip mes mylime savo kraštą, nes jį kuriame patys. Todėl turime stengtis, kad mums čia būtų gera gyventi, kad galėtume didžiuotis jog esame lietuviai.
Auklėtoja  Aušra  Stasiulienė