Vakarams ilgėjant

      Vieną rudens pavakarę į lopšelio – darželio „Mastis“ salę rinkosi „Bitučių“ grupės tėveliai pabūti drauge su vaikučiais popietėje „Kai ilgėja vakarai“, skirtoje Šeimos metams paminėti.
Kaip nuo seno įprasta, dirbant rudens metui būdingus darbus paįvairint juos žaidimais, taip ir mes, tąkart susirinkę po darbelių, pavakarojimą pradėjome nuotaikingu rateliu „Graži mūsų šeimynėlė“. Su „Bitučių“ grupės vaikučiais parodėme tėveliams ko išmokę šį rudenį. Buvo ir rungtys tėveliams, kur ne tik vardus iš raidžių surasti reikėjo, bet ir pirštukus pamiklinti teko lukštenant pupeles. Čia, į šią rungtį net neraginami įsijungė beveik visi vaikučiai. Mikliai dirbo jų rankytės, tad rungtis sėkmingai buvo įveikta.
Vakaronės metu tėvelių aktyvumu pasidžiaugė darželio direktorė Danutė Popovič, o naujoji šios grupės auklėtoja pasidalijo pirmųjų darbo dienų pastebėjimais. Pasikalbėję, padiskutavę pasivaišinome keptais grybukais. Juk rudenį vienas iš mėgstamiausių šeimų užsiėmimų – grybavimas. Gera pabūti drauge ilgėjant vakarams.

           Auklėtojos Janina Jankauskienė ir Ligita Lauciutė