Vaiko kelias į gražią kalbą

     Svarbus vaiko kalbos lavėjimo metas – ankstyvoji vaikystė. Antrieji ir tretieji vaiko gyvenimo metai yra pats ankstyviausias kalbos vystymosi, mokymosi laikas. Kalbiniam intelektui pagrindas dedamas per pirmuosius penkerius metus, labai svarbu nuo pat kūdikystės kalbinti vaiką, skatinti sukelti jo kalbines, motorines ar emocines reakcijas į kalbą. Dirbant stebimas itin didelis skaičius vaikų, turinčių įvairių tarties, kalbos, kalbėjimo, neišlavėjusios foneminės klausos ir kitokių problemų. Norėdamos nepraleisti aktyvaus kalbos vystymosi laiko Telšių miesto lopšelio-darželio „Mastis“ pedagogės:  Rasa Gudienė, Aldona Motuzienė, Dalia Balsienė, Vilija Kergienė, Irena Gecevičienė, Aušra Stasiulienė, Dalia Bumblauskaitė,  Janina Jankauskienė, meninio ugdymo pedagogė-Asta Šiurkienė, ir aš – logopedė Valentina Vidmantienė nusprendėme įsijungti į tarptautinį projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“, kad galėtume efektyviau padėti vaikams greičiau išmokti taisyklingai tarti garsus, skiemenukus, žodžius, rišliai kalbėti, pasakoti. 2014-2015 mokslo metais skiriame didelį dėmesį vaikų, kalbos lavinimui, kalbinių reakcijų aktyvinimui. Norėdami pasiekti teigiamų rezultatų , vykdome  ankstyvąją kalbos sutrikimų  prevenciją, skatiname glaudų, betarpišką bendravimą: pedagogai-logopedė-tėvai.
Pedagogės prevencinę veiklą vykdo įdomiai, stengiasi, kad vaikams būtu, malonu, linksma, kad mokymąsis vyktų per žaidimą, teiktų daug džiaugsmo, skatintų norą kalbėti, pasakoti, bendrauti.
Tikimės, kad sutelktas, sistemingas komandinis darbas duos gerų rezultatų, suteiks vaikams bei jų tėveliams bendravimo džiaugsmo, gerų emocijų ir visi kartu didžiuosimės savo ugdytinių puikiais pasiekimais.
Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ vyr. logopedė Valentina Vidmantienė