Tolerancijos diena

Pasitikime Tarptautinę Tolerancijos dieną su TOLERANCIJOS GĖLIŲ žiedais!2013 m. lapkričio 15 d. visoje Lietuvoje, įvairiose švietimo ir ugdymo įstaigose minima Tarptautinė  Tolerancijos diena. Šiais metais Tarptautinės  Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos gėlė.
Aldonos Motuzienės iniciatyva, Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, vienintelė ikimokyklinė įstaiga Telšių rajone, įsijungė į šią gražią akciją.
Auklėtojos: A. Motuzienė, J. Rubavičienė, D. Balsienė, D. Bumblauskaitė, V. Kergienė  išaiškino vaikučiams žodžio toleranciją reikšmę,  diskutavo, svarstė kodėl reikia būti tolerantiškiems. Modeliavo, vaidino  įvairias situacijas ir mokėsi tolerantiškumo.
Į akciją buvo įtraukti ir vaikučių tėveliai, kurie kartu su savo vaikais parodė kūrybiškumą ir išmonę kurdami Tolerancijos Gėlę. Darželio bendruomenė nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems  prie tokios gražios akcijos. Bendravimas ir bendradarbiavimas skatina tolerantiškumą. Dažniau būdami ir bendraudami   su savo vaikais, dalyvaudami  jų veikloje auginsime vis didesnį gėrį, toleranciją ir kitus gražius jausmus jų mažose širdelėse.
Logopedė Valentina Vidmantienė