„Tiesiog matykime ir išgirskime, ką galime sėkmingiau padaryti dabar“

Gegužės 17 d. įvyko TelÅ¡ių lopÅ¡elio – darželio „Mastis“ ir TelÅ¡ių Å¡vietimo centro organizuota respublikinė ikimokyklinių įstaigų metodinė – praktinė konferencija „Pedagogo menas: aktyvus mokymas(is) iÅ¡ patirties“.
Joje savo patirtį ir įgyvendintus pedagoginės sėkmės pavyzdžius pristatė 32 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus ugdantys pedagogai iš Kelmės, Mažeikių, Radviliškio, Skuodo, Šiaulių miesto ir rajono, Plungės, Telšių rajono savivaldybių. Gausiai susirinkusius dalyvius konferencijos atidaryme pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė. Savo pasirodymu nudžiugino „Mastis“ vaikučių ansamblis „Cyrulioka“, vadovaujamas meninio ugdymo pedagogės Ritos Macijauskienės bei pasakorė Luknė Kasparavičiūtė (auklėtoja metodininkė Jūratė Rubavičienė).
PraneÅ¡imus konferencijos dalyviai pristatė dviejose sekcijose. Diskutuota apie etnokultÅ«ros puoselėjimo galimybes ir įvairovę ikimokykliniame amžiuje, netradicinius ugdymo metodus ir priemones vaikų sveikatos stiprinimui, vaikų tyrinėjimus, pristatyta darnios mokyklos idėja – erdvė bendruomenės kÅ«rybiÅ¡kumui puoselėti. Žodinius praneÅ¡imus pristatė ir „Mastis“ auklėtojos metodininkės JÅ«ratė Rubavičienė, Vilija Kergienė, meninio ugdymo mokytoja Rita Macijauskienė, stendinius praneÅ¡imus – Janina Jankauskienė, Rasa Gudienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Lukauskienė.
Konferencijos apibendrinime akcentuota bendradarbiavimo su šeima svarba, išryškinti pedagoginės sėkmės veiksniai, metodinės įžvalgos. Dalyviai ne tik diskutavo ugdymo klausimais, bet ir apžiūrėjo „Mastis“ erdves, galėjo pavartyti naujai išleistą leidinį „Kuriu sėkmės istoriją“, kuriame dešimt „Mastis“ pedagogų pristatė savo sėkmingiausius darbus.
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų pedagogų konferencija Telšiuose organizuota pirmąjį kartą. Jos tikslas – skatinti pedagogus bendradarbiauti ir dalytis patirtimi, ugdymą sieti su asmeniniu kūrybiškumu, ieškoti ir pritaikyti sėkmingiausius ugdymo pavyzdžius. Tikimės, kad visi dalyviai būtent tai surado ir tuo konferencijos dieną praturtėjo. Džiaugiamės ir dėkojame visiems pranešėjams ir klausytojams, atvykusiems į Žemaitijos sostinę!

Danutė Popovič, Telšių l. d. “Mastis“ direktorė