TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką darbininko (-ės) pareigoms 1 etatui užimti


Pareigybės pavadinimas: darbininkas.
Darbo krūvis: 1 etatas (8 val. per dieną, 40 darbo val. per savaitę,)
Darbo pradžia nuo 2021-11-25.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota (su išbandymo laikotarpiu).
Darbo užmokestis: minimalus mėnesinis darbo užmokestis (MMA) pagal LR Vyriausybės patvirtintą dydį.

 • Reikalavimai:
  1.1. Darbininkas yra nekvalifikuotas darbuotojas.
  1.2.Pareigybės lygis – D.
  1.3.D lygio darbininkui netaikomi išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
  Gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinę, darbo vietoje, priešgaisrinę, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.
  2.Pareigybės paskirtis – atlikti įvairius remonto, pastato priežiÅ«ros, inventoriaus ir aplinkos tvarkymo bei kitus nurodytus darbus.
  2.1. remontuoti vidaus ir lauko inventorių, keisti spynas, atlikti nesudėtingus statybos remonto darbus lauke ir viduje, remontuoti vaikų baldus;
  2.2. atliekant darbus, pirmiausia kreipti dėmesį į tai, kad pašalinti vaikų gyvybei ir saugai gręsiančius gedimus, lūžimus.
  2.3. prižiūrėti pastato būklę, paruošti patalpas naujiems mokslo metams, atlikti lopšelio-darželio patalpų einamąjį remontą.
  2.4. padėti palaikyti tvarką teritorijoje kiemsargiui: esant poreikiui nukasti sniegą, barstyti slidžius takus, nupjauti žolę, surinkti lapus ir kt.
  2.5. kabinti dekoracijas, kūrinius ekspozicijai ir pan.
  3.Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
 • PraÅ¡ymą dalyvauti atrankoje TelÅ¡ių lopÅ¡elio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo apraÅ¡ymą (CV);
 • Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
  4. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Prašoma laikytis nustatytų saugumo reikalavimų, atvykus prie įstaigos paskambinti nurodytu telefonu.
  5. Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. lapkričio 10 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 23 d.00 val. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Pretendentai bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.
   6. Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai. El.paštas: ldmastis@gmail.com., tel. 8 (444) 60216.
  7. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
  8. Atrankos bÅ«das – pokalbis.
  Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.