Telšių lopšelis- darželis „Mastis“ skelbia atranką auklėtojos (-o) pareigoms 0,5 etato užimti

Auklėtojas dirbs grupėse su vaikais pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pageidautini projektų rengimo ir vykdymo įgūdžiai.

11 Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai Aprašo punktas nustato, kad dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir baigęs mokomąjį dalyką / ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko / pedagoginės specializacijos modulio programą.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą.
  6. Pretendentai taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2016 m. vasario 5 d., pabaiga 2016 m. vasario 19 d. (įskaitytinai) 16.00 val.

Dokumentai pateikiami adresu:  S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai, direktorei Danutei Popovič

siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu – ldmastis@gmail.com

Pareigybės pavadinimas: Auklėtoja (-as)

Darbo krūvis (18 val. per savaitę): 0,5 etato pavaduoti darbuotojos nėštumo ir vaiko gimdymo atostogų laikotarpiu.

Darbo pradžia nuo 2016-03-01.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

 

Lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.