TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką auklėtojo (-os) pareigoms 0,5 etato užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas)
Darbo krūvis: 0,5 etato (18 val. per savaitę):
Darbo pradžia nuo 2017-10-25.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir gali ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
  1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

11 Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai Aprašo punktas nustato, kad dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir baigęs mokomąjį dalyką / ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko / pedagoginės specializacijos modulio programą.

Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Kompiuterinio raštingumo kompetenciją įrodančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką;
 6. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. spalio 2 d., pabaiga 2017 m. spalio 17 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai asmeniškai, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu – ldmastis@gmail.com. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216, mob. tel. 867472790