Tarmiškų pasakojimų, dainų šventė ,,Miliekem, puoseliekem, vuožoukem ėr rokoukem sava šnekta“

    Etninė kultūra mūsų švietimo sistemoje pamažu skinasi kelią. Pažinti savo tautos praeitį, puoselėti papročius labiausiai trokšta patys mažiausieji. Jiems svarbu žinoti, kaip gyveno, dirbo, šventė ir dainavo mūsų senoliai. Tautosaka, dainos, papročiai ir tradicijos tampa mažųjų savastimi.
Mes, TelÅ¡ių lopÅ¡elio-darželio ,,Mastis“ pedagogės, etninę kultÅ«rą suprantame kaip tradicinę tautos kultÅ«ros vertybių sistemą, todėl ją integruojame į kompleksinę ugdomąją veiklą. Tautosaka labai gyvybinga, ji padeda iÅ¡saugoti ir tęsti tėvų tradicijas. Dainos, pasakos, patarlės, priežodžiai iÅ¡kelia geruosius žmogaus bruožus – sąžiningumą, gailestingumą, jautrumą, darbÅ¡tumą, moko suprasti ir vertinti grožį bei meną. Sužinojusios, kad mÅ«sų įstaigos meninio ugdymo pedagogė Rita Macijauskienė vasario 5-6 dienomis rengia seminarą ,,Etninės kultÅ«ros saviraiÅ¡kos ypatumai ikimokyklinio ugdymo programoje“, noriai jame dalyvavome. Dvi dienas vyko teoriniai mokymai, o trečioji seminaro diena buvo skirta  praktinei užduočiai. Tad kovo 14 dieną į TelÅ¡ių lopÅ¡elį – darželį ,,Mastis“ sugužėjo TelÅ¡ių ikimokyklinių įstaigų pedagogai, jų vadovai ir , žinoma, mažieji Å¡ventės ,,Miliekem, puoseliekem, vuožoukem ėr rokoukem sava Å¡nekta“ dalyviai – vaikai.
,,I ausys, i širdie žemaitiški žuode
Paukšteles mon čiolb.
I visuomet jautu , i atruoda
Daug prasmies i minčiu i žuodžius tu telp“, –
taip renginio vedėjos, lopšelio – darželio ,,Mastis“ auklėtojos Jūratė Rubavičienė ir Dalia Balsienė pradėjo šventę, pasidžiaugusios, kad ,,jau treti pavasari i mūsa daržieli sugužieji gausybi svečių i mūsa organizuojama tarmišku pasakuojimu, dainų šventi“.
Eilių, pasakojimų, dainų žemaitiška tarme buvo paruošusios Telšių lopšelių- darželių ,,Žemaituko“ , ,,Berželio“, ,,Saulutės“, ,,Nykštuko“, ,,Eglutės“, ,,Saulėtekio“ pradinės mokyklos, Rainių lopšelio-darželio ,,Bitutė“, Varnių lopšelio – darželio ,,Raudonkepuraitė“, Telšių lopšelio –darželio ,,Mastis“ pedagogės ir jų ugdytiniai.
Šventę vainikavo mūsų darželio pedagogių Ritos Macijauskienės, Vilijos Kergienės ir Irenos Gecevičienės atlikta lietuvių liaudies daina ,,Gerveli“
Dalyviai nenorėjo skirstytis, todėl dar kartą , dabar jau visi drauge ir atsistoję, su lopšelio-darželio ,,Saulutė“ liaudiškos muzikos būrelio ,,Rituolėlis“ vaikais  ( vadovė Jolanta Vaitkuvienė) užtraukėme žemaičių krašto dainą ,,Ir išdygo šermukšnis“.
Gražius padėkos, pagyrimo žodžius šventės dalyviams tarė lopšelio- darželio ,,Mastis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Danutė Urnikienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė Dalytė Jonavičienė. Jos ragino visas pedagoges ir toliau padėti ugdytiniams pažinti savo tautos praeitį, puoselėti papročius, nepamiršti gimtosios tarmės.
Šventę ,,Miliekem, puoseliekem, vuožoukem ėr rokoukem sava šnekta“ apibendrino seminaro ,,Etninės kultūros saviraiškos ypatumai ikimokyklinio ugdymo programoje“ vadovė Rita Macijauskienė. Pasidžiaugusi jaunaisiais pasakoriais, dainininkais, juos ruošusiomis pedagogėmis palinkėjo, kad ši šventė būtų lyg šuolis tramplinu į Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursą ,,Tramtatulis“ .

                                                                                  Auklėtoja metodininkė Jūratė Rubavičienė
ir vyresnioji auklėtoja Dalia Balsienė