Sveikiname pedagoges

Auklėtoja – metodininkė JÅ«ratė Rubavičienė nuo 2007 metų ruoÅ¡ia ugdytinius Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kÅ«rybos atlikėjų konkursui ,,Tramtatulis“ RuoÅ¡ti jos ugdytiniai A.ViÅ¡inskas, U. Gruzdytė, R. Martinkutė tapo respublikinio turo laureatais.
Auklėtojos užsidegimą ir norą mokyti vaikus tarmiškai pastebėjo Lietuvos liaudies kultūros centro etninės kultūros skyriaus folkloro poskyrio vadovė Jūratė Šemetaitė.
Ji ir pasiÅ«lė auklėtoją – metodininkę JÅ«ratę Rubavičienę apdovanoti mokslo ir Å¡vietimo ministro padėkos raÅ¡tu už etninės kultÅ«ros puoseliejimą, tarmių propogavimą. Mokslo ir Å¡vietimo  ministro padėkos raÅ¡tas auklėtojai – metodininkei JÅ«ratei Rubavičienei buvo įteiktas 2013-12-27.


Kultūros švietimo padėkos raštu už etninės kultūros puoselėjimą aktyvų dalyvavimą tarmių renginiuose apdovanuota meninio ugdymo pedagogė Rita Macijauskienė.
Auklėtojai Vilijai Kergienei 2013-12-19 suteiktas auklėtojos – metodinkės vardas.