Švečiai iš Klaipėdos

 Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų pedagogių edukacinė viešnagė Telšiuose ir Telšių lopšelyje-darželyje „Mastis“

Telšiai šiais metais tapo kultūros traukos centru. Aplankyti bei pamatyti miesto ant septynių kalvų atvyksta vis daugiau ir daugiau svečių iš visų Lietuvos regionų, o taip pat  nemažai užsienio turistų užsuka pasigrožėti  Žemaičių sostine.

2013 metų spalio 29. d. Telšius aplankė Klaipėdos miesto švietimo ir kultūros centro metodininkė Silvija Simpukienė.  Ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui būrelio pirmininkė Aida Gedrimienė ir didelis pulkas Klaipėdos rajono  ikimokyklinių įstaigų pedagogių.
Neaplenkė ir mūsų ugdymo įstagos, nes l/d „Mastis“ vienintelis Telšių rajone, kuris vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas formuojant vertybines etnokultūros, sveikos ir saugios gyvensenos, meninės raiškos nuostatas. Kasdieninėje veikloje naudoja smulkiąją tautosaką, folklorą, liaudies žaidimus, taiko vaidybinius elementus, stengiasi kalbinti ir moko vaikus kalbėti žemaičių tarme. Jei bus išsaugota lietuvių kalba, žemaičių ir kitos tarmės – išsaugosime savo tėvynę, jos žmones.
Taigi kur kitur, jei ne pas mus galima pasiklausyti, kaip puikiai mažyliai kalba tarmiškai. Darželio pavaduotoja ugdymui Danutė Urnikienė, šiuo metu atliekanti direktorės funkcijas, pasveikino svečius eilėmis, kurios iš jos lūpų skambėjo gražia, žemaičių tarme. Darželio auklėtiniai: Ugnė Rubavičiūtė, Rugilė Mažonaitė, Liucija Lukošiūtė, Matas Klova, Justė Neštaitė ir Ugnė Opulskytė sekė pasakas tarmiškai. Vaikus išmokė auklėtojos: Jūratė Rubavičienė, Dalia Balsienė, Janina Jankauskienė.  Vaikų pasirodymas nustebino ir puikiai nuteikė svečius bendrauti žemaitiškai. Vėliau prie apskrito stalo vyko diskusijos, pedagogės pasidalino gerąja patirtimi, pasidalino džiaugsmais, numatė bendradarbiavimo galimybes.

L/d „Mastis“ logopedė Valentina Vidmantienė