Palydime senuosius metus

Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ kolektyvas palydėjo 2013 metus. Danutė Urnikienė, šiuo metu atliekanti direktoriaus funkcijas, apžvelgė nuveiktus darbus, pasidžiaugė auklėtojų ir viso kolektyvo darbštumu, bendradarbiavimu, siekiant visapusiško vaikų lavinimo. Ypatingu darbštumu pasižymėjo auklėtoja Vilija Kergienė, kuri apsigynė metodoninkės kvalifikaciją. Auklėtoja Jūratė Rubavičienė aktyviai dalyvavo ruošiant pasakorius įvairiems konkursams.

Kad vakaras nepabostu, auklėtoja Dalia Balsienė pasiūlė kūrybingai ir žaismingai keistis dovanėlėmis, auklėtoja Rasa mokė šokti lietuvių liaudies šokius ir dainuoti dainas. Visus lydėjo gera nuotaika.