Regioninis karpinių konkusras lopÅ¡elyje – darželyje ,,Mastis“, skirtas Kovo 11 – ąjai

       Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ pedagogai vaikų ugdymo procese didelį dėmesį skiria etninei kultūrai bei puoselėja senąsias lietuvių liaudies meno tradicijas. Norėdamos pasidalinti savo darbo patirtimi su kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogėmis, kviečiame dalyvauti priešmokyklinių grupių vaikų darbų konkurse „KARPINIAI LIETUVAI“.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso tema: „KARPINIAI LIETUVAI“
 2. Konkursas skirtas Kovo 11 –ąjai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
 3. Karpiniai – tai liaudies meno šaka, kuri atspindi krašto etninę kultūrą bei originalią savimonę. Tai unikalus kūrybinis darbas, kuriam reikalingas popierius ir žirklės.

KONKURSO TIKSLAS

Skatinti priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus domėtis savita lietuvių liaudies dekoratyvinio meno rūšimi – karpiniais.

KONKURSO UŽDAVINIAI

 1. Mokyti vaikus karpinių technikos.
 2. Ugdyti kūrybines kompetencijas bei dvasines vertybes.
 3. Mėgautis kūrybos procesu bei galutiniu rezultatu.
 4. Savo darbeliais puošti aplinką, juos dovanoti.
 5. Pasidalinti kūrybine patirtimi su kitų ugdymo įstaigų pedagogėmis.

KONKURSO DALYVIAI

Kviečiame dalyvauti Mažeikių, Skuodo, Plungės ir Telšių ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių ugdytinius.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursas „KARPINIAI LIETUVAI“ vyks 2014 vasario-kovo mėnesiais.
 2. Konkursą organizuoja Telšių m. lopšelis-darželis „MASTIS“.
 3.  Darbai bus eksponuojami  2014 kovo 17-28 dienomis Telšių švietimo centro ir l/d „MASTIS“ erdvėse.
 4. Parodos atidarymas 2014 kovo 21 d.
 5. Karpnius vertins tautodailininkė Sigita Dacienė ir kiti kompetetingi komisijos nariai.
 6. Įspūdingiausi darbai bus panaudoti gaminant atvirutes, o jų autoriai apdovanoti jomis ir padėkos raštais.
 7. Pedagogai ruošę vaikus konkursui bus apdovanoti Padėkos raštais.

KONKURSO REIKALAVIMAI

 1. Iš kiekvienos grupės siųsti po 3-5 darbus.
 2. Karpinius paklijuoti ant kontrastinės spalvos A4 formato popieriaus lapo.
 3. Darbų apačioje, dešiniame kampe nurodyti autorių, jo amžių, ugdymo įstaigos pavadinimą, rajoną ir pedagogo vardą, pavardę.
 4. Darbus siųsti adresu: l/d „MASTIS“, Daukanto 35, Telšiai. LT-87104 iki 2014 kovo 15 d.
 5. Kontaktai pasiteiravimui: ldmastis@gmail.com, 8 444 60216.