Regioninė priešmokyklinių grupių vaikų darbų paroda ,,Karpiniai Lietuvai“

            Etnokultūra yra mūsų tautos pradžia, jos šaknys. Tačiau vis modernėjančioje visuomenėje nesusiformavusias asmenybes neigiamai veikia globalizacija ir su ja ateinanti masinė kultūra. Todėl labai svarbu jau ikimokykliniame amžiuje ieškoti galimybių padedančių ugdyti vaikus savo tautos dvasia.
LopÅ¡elio – darželio  „Mastis“ pedagogės didelį dėmesį skiria etninei kultÅ«rai, papročiams  bei puoselėja senąsias lietuvių liaudies meno tradicijas. Darželyje yra vaikų folkloro ansamblis ir tautodailės bÅ«relis, kuriame vaikai susipažįsta su žemaičių kraÅ¡tui bÅ«dinga liaudies kÅ«ryba, amatais, dekoravimo bÅ«dais, spalvomis bei jų deriniais. Liaudies menas labai artimas vaiko sielai, tai didžiulė ugdomoji jėga. RuoÅ¡iame iÅ¡vykas pas tautodailininkus, lankome Žemaitijos muziejų ,,Alka“ , tautodailininkų parodas, kviečiame juos pas save. Tautodailės bÅ«relyje vaikai pina, ,,audžia‘ popierinėmis juostelėmis, karpo karpinius, lipdo iÅ¡ molio bei modelino. Su vyresniaisiais  vaikais aplankėme audėją Virginiją  Dirvonskienę , kuri visus vedė ,,Lino keliu“ nuo mažo grÅ«delio iki drobės staklėse. Žinoma tautodailininkė Sigita Dacienė supažindino vaikučius ir jų mamytes su karpinių menu. Mokėmės kurti ir karpyti pasinaudodamos senosiomis karpinių tradicijomis, įvedant daug gamtos motyvų.
Norėdamos pasidalinti savo darbo patirtimi su kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogėmis, paraginome jas dalyvauti prieÅ¡mokyklinių grupių vaikų darbų parodoje – konkurse ,,Karpiniai Lietuvai“ .  Siekdamos, kad kuo daugiau pedagogių paskatintų savo ugdytinius domėtis savita lietuvių liaudies dekoratyvinio  meno rÅ«Å¡imi, paskelbėme regioninį konkursą. Sulaukėme apie 150 darbelių iÅ¡ Mažeikių, Skuodo, Mosėdžio, Ylakių, Plungės ir TelÅ¡ių lopÅ¡elių – darželių, Platelių daugiafunkcinio centro, TelÅ¡ių ,,Saulėtekio“ pradinės mokyklos bei UbiÅ¡kės mokyklos – darželio.
Parodą suruošėme ir darbelius eksponuojame TelÅ¡ių Å vietimo centro salėje ir mÅ«sų įstaigos erdvėse. Karpinius vertino tautodailininkė Sigita Dacienė. IÅ¡ įspÅ«dingiausių ir labiausiai atitinkančių reikalavimus karpinių buvo pagamintos atvirutės. Jomis ir Padėkos raÅ¡tais už senųjų liaudies tradicijų puoselėjimą, kÅ«rybiÅ¡kumą bei iÅ¡radingumą buvo  apdovanotos darbščiausios pedagogės,  o visos kitos paskatintos už dalyvavimą parodoje – konkurse.
Paroda veiks visą kovo mėnesį, norinčius kviečiame apsilankyti.
Tautodailės būrelio vadovė Dalia Bumblauskaitė