Projektas „Žaidimai moko“

Telšių lopšelis – darželis „Mastis“ įsijungė į Respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų  prevencinį  projektą „Žaidimai moko“ , kurį organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.
Projekto aktualumas: Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam  rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.
Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.
Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, Å¡eÅ¡iamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (rieÅ¡o, rankų pirÅ¡tų) judesius.
Projektą vykdo l.d. „Mastis“ auklėtoja metodininkė Dalia Bumblauskaitė ir vyresniosios, „Saulučių“ grupės vaikai, logopedė Valentina Vidmantienė „Bitučių“ ir „Saulučių“ grupės vaikai lankantys logopedines pratybas.