Popietė su tautodailininke Sigita Daciene

Lietuvoje popieriaus karpiniais pradėta užsiiminėti XVI a. Itin populiarūs namų interjero puošybai popieriaus karpiniai buvo XIX a. pabaigoje – XX a. pirmaisiais dešimtmečiais.

Miesto, ypač kaimo žmonės karpiniais gražindavo žibalinių lempų gaubtus, lentynas, paveikslų, veidrodžių rėmus. Sudėtingesnio ornamento karpiniais – užuolaidėlėmis puošdavo namų langus, indaujas. Specialūs karpiniai su paukščių, arklių, obuolių, varpų ir kitais siluetais būdavo kuriami vestuvėms, jaunavedžių sėdimai vietai papuošti. Iš praeities atėjęs kruopštus popieriaus karpymo menas šiandieninėje meno terpėje dažniausiai išlaiko tą pačią archaišką ir natūralią plastikos išraišką, geometrinę liaudies meno ornamentiką. Meninių karpinių turinys pastoviai vystėsi. Ištobulėjo ne tik karpinių atlikimo technika, jie pasidarė įvairesni, o turinys gilesnis
Ilgi, tamsūs, vėsūs ir niūrūs lapkričio vakarai, priverčia susimastyti, kuo užimti vaikus, kaip skatinti jų kūrybiškumą, puoselėti meilę lietuvių liaudies menui. O taip pat, tokiu būdu pabrėžti mūsų lopšelio-darželio „Mastis“ savitumą-išskirtinumą. Kūrybinga, Tautodailės būrelio vadovė, Dalia Bumblauskaitė į svečius pasikvietė Telšių miesto tautodailininkę Sigitą Dacienę, kuri mielai sutiko perteikti savo žinias ir pamokyti vaikučius karpinių meno.
Artėjant didžiosioms metų šventėms išmokti „karpyti“ ir karpiniais papuošti savo įstaigą, namus panoro ne tik vaikučiai, bet ir jų mamytės bei auklėtojos.
Netruko praeiti vakaras, visi maloniai praleido laiką, o taip pat išmoko karpinių meno gudrybių.
Logopedė Valentina Vidmantienė