Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva nes liudija“

Atmintis gyva nes liudija
Prieš dvidešimt trejus metus mūsų tauta  išlaikė pilietiškumo egzaminą – tautos laisvės siekis ir vienybės dvasia subūrė Lietuvos žmones pasipriešinti okupantams ir apginti teisę į nepriklausomybę. Šia iniciatyva siekiame, kad nors mažą dalelę to vienybės jausmo ir pasididžiavimo pasiekta pergale šiandien pajustų ir mūsų lopšelio-darželio „Mastis“ vaikučiai.  
Todėl 2014 sausio 13d. mūsų lopšelis-darželis, kaip ir dauguma ugdymo įstaigų,  prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva nes liudija“. Auklėtojos, atsižvelgdamos į vaikų amžių, suprantamai paaiškino vaikams, ką reiškia ši istorinė diena. Kodėl degame žvakutes, ką jos simbolizuoja. Tokiu būdu siekiame, kad vaikai žinotų ir gerbtų savo šalies istoriją, puoselėtų tautos tradicijas ir  vertybes, augtų dorais Lietuvos pilečiais.