Gerb. tėveliai (globėjai),

sudarome tokio turinio Trišalę vaiko neformaliojo švietimo, papildančio pagrindinį ugdymą,  sutartį su  Jūsų pasirinktų vaikui veiklų teikėjais.
Atkreipiame dėmesį, kad šis Jūsų pasirinktas vaikui ugdymas papildo mūsų pagrindines patvirtintas programas „Mundriejam sulig deina“  ir „Cyruliokams“. Taip pat darželyje  vaikams teikiamas  muzikinis ir etnokultūrinis vaikų ugdymas, nemokamai veikia kūrybinės dailės dirbtuvėlės.
Prašome susipažinti su tėvų teisėmis ir įsipareigojimais, numatytais Trišalėje sutartyje. Daugiau informacijos Jums pateiks grupių mokytojai.
Papildyta ugdymo Trišalė sutartis

KVIEČIAME APLANKYTI IR PASIDŽIAUGTI MŪSŲ DARŽELIO NEDIDELĖS, BET KŪRYBINGOS, DARBŠČIOS IR TALENTINGOS BENDRUOMENĖS PARODA!
Paroda veikia nuo rugsėjo 18 iki spalio 30 dienos.

TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką specialiojo pedagogo (-ės) pareigoms 0,25 etato užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas.
Darbo krūvis: 0,25 etato ( 6,75 darbo val. per savaitę, iš jų 5,5 val. tiesioginis darbas, netiesioginis darbas 1,25 val. per savaitę):
Darbo pradžia nuo 2020-10-01.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, iki 2021-08-31.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs specialiojo pedagogo kvalifikaciją;
  1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
  1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

  Specialusis pedagogas turi gebėti:
  1. Bendradarbiaudamas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numatyti  ir taikyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių galimybes;
  2. padėti specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi ypatumus;
  3.patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį ir priemones, individualizuotas ir pritaikytas programas.
  4. Asmuo, siekiantis dirbti specialiuoju pedagogu (toliau-pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
  1.5.Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
  1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
  2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4.Gyvenimo aprašymą (CV),
  5.Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1,2,3 dalyse apibrėžtus reikalavimus.
  6.Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
  1.6. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
  1.7. Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. rugsėjo 3 d., pabaiga 2020 m. rugsėjo 22 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
  1.8. Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai. El.paštas: ldmastis@gmail.com., tel. 8 (444) 60216.
  1.9.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
  1.10. Atrankos bÅ«das – pokalbis.

Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.

 

 

TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis ,,Mastis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-os) pareigoms 0,88 etato užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis: 0,88 etato (31,68 val. per savaitę, 6,36 val per dieną):
Darbo pradžia nuo 2020-09-01.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
1.Reikalavimai:
1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir gali ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Asmuo siekiantis dirbti mokytoju (toliau-pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
1.5.Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
      Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą (CV),
Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1,2,3 dalyse apibrėžtus reikalavimus.
Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
1.6. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
1.7. Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. rugpjūčio 3 d., pabaiga 2020 m. rugpjūčio 20 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
1.8. Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai. El.paštas: ldmastis@gmail.com., tel. 8 (444) 60216.
1.9.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
1.10. Atrankos bÅ«das – pokalbis.

Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

     Informuojame, kad nuo šių metų liepos 1 dienos šeimos, kurios augina priešmokyklinio (0 kl.) ir mokyklinio amžiaus vaikus, jau gali teikti prašymus Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui pagal gyvenamąją vietą dėl vaiko nemokamo maitinimo (pietų) ikimokyklinėje įstaigoje.
      Nemokami pietūs bus skiriami nevertinant pajamų. Dėl šios paramos tėvai (globėjai) jau gali teikti prašymą.

Informacija tėveliams

Gerbiami tėveliai,
atšaukus karantiną nuo birželio 17 d., prevenciniai sveikatos saugos reikalavimai bus ir toliau taikomi vasarą vykdomam ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui.
Vadovaudamiesi Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos sprendimu 2020-06-16 Nr. 1487, nuo birželio 17 d. sieksime užtikrinti visas reikalingas prevencines priemones ugdymo įstaigoje.
Svarbiausios prevencinės priemonės:
-Rekomenduojame tėveliams dėvėti kaukę atvedant ir pasiimant iš įstaigos vaikus.
-Ribosime pašalinių asmenų patekimą į ugdymo įstaigą.
-Užtikrinsime visas reikalingas priemones ugdymo įstaigoje higienai palaikyti.
-Negalima atvesti vaikų, turinčių peršalimo ar kt. ligų simptomų. Įstaigoje bus matuojama jų temperatūra.
Sprendimas Nr.1339 dėl bÅ«tinųjų sąlygų taikymo ikimokyklinėse įstaigose 2020-06-16 pakeistas nauju Nr. 1487, jame nurodyti tie patys reikalavimai, tik dėl kaukių dėvėjimo – liko rekomendacija.
?Tikimės supratingumo ir visų vieningo rekomendacijų laikymosi, siekiant apsaugoti save ir kitus !

Dėl nemokamo maitinimo

Informuojame kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokami pietai bus skiriamas visiems mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą bei mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje. Atkreiptinas dėmesys, kad tėveliai (globėjai) turės kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių su prašymu skirti nemokamą maitinimą, tačiau jų šeimos pajamos nebus vertinamos.

LopÅ¡elio – darželio “Mastis“ darbo organizavimas

NUO BIRŽELIO 1 D.
organizuojamos 3 grupės:
Saulučių + Žvirbliukų ( Saulučių gr. patalpose)
Bitučių + Boružiukų  (Bitučių gr. patalpose)
Kiškučių + Nykštukų (Kiškučių gr. patalpose)
Į grupes atvykstama per nurodytus atskirus įėjimus.

DARBO LAIKAS:
7.30 – 17.30 val. darbo dienomis

MAITINIMAS
Vaikų maitinimas bus teikiamas kaip įprasta, 4 kartus per dieną.
Tėvai moka už lankytų dienų ir maitinimų skaičių.

MOKESTIS UŽ IŠLAIKYMĄ
Nuo birželio 1 d. lankančių vaikų tėvai moka 5,50 Eur mokestį ugdymo aplinkai pagal Telšių raj. savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimą Nr. T1-163

LAIKYKIMĖS KARANTINO LAIKOTARPIU NUSTATYTŲ
TAISYKLIŲ IR HIGIENOS REIKALAVIMŲ!
Atvykdami į įstaigą tėvai dėvi kaukes, sterilizuoja rankas prie įėjimo.
Laikomės kitų aptartų grupėje ir deklaracijoje patvirtintų.

2020-2021 m. m. priimamų vaikų sąrašas

Lopšelio grupė:
1. A. Stasiulis,
2. V. Stasiulytė,
3. K. Ubartaitė,
4. K. Gintalas,
5. P. Venckutė,
6. A. Kašėtaitė,
7. E. Sobutas,
8. J. Vaitkutė,
9. A Lukošiūtė,
10. U. Jučinskaitė,
11. M. Katinas,
12. M. Tumkutė,
13. M. Bumblauskas,
14. L. Ramančauskas,
15. J. Ulba.
Jaunesnioji grupė:
1. E. Miknevičius,
2. L. Jogminaitė,
3. A. Jazdauskas,
4. K. Pukinskytė,
5. D. Augustinavičius.
Mišri grupė:
1. G. Lemežytė,
2. R. Dapkus,
Boružiukų grupė:
1. E. Vaišnoras

 

MIELI LOPŠELIO – DARŽELIO „MASTIS“ BENDRUOMENĖS NARIAI,

Pranešame, kad nuo 2020 m. gegužės 18 d. lopšelyje – darželyje “MASTIS” atnaujinamas ugdymo procesas. Įstaigos darbo laikas nuo 7.30 iki 17.30 val.
Atkreipiame dėmesį, kad:
Tėvai privalo susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos ministro sprendimu dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (atsiųs grupės mokytojai).
Vaikai į darželį bus priimami tik pateikus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pasirašytą DEKLARACIJĄ, kurią rasite elektroninio dienyno platformoje (bendri dokumentai). Deklaraciją pasirašyti pateiksime pirmą lankymo dieną;
Į darželį gali būti atvedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių;
Nerekomenduojama vesti vaikų, kurie turi lėtinių ligų, kurios yra numatytos Sveikatos apsaugos ministro numatytame apraše bei vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms nurodytoms tame pačiame apraše.
Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo:
dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
įėję į įstaigos bendrąsias patalpas dezinfekuoti rankas.
Tėvams į grupės ugdymo patalpas eiti draudžiama.
Ugdymo procesui organizuoti nuo 05.18 d. sudaromos 5 grupės :
1. ”Saulučių” gr. (lopšelio);
2. “Boružiukai” ;
3. „Bitutės”;
4. “Žvirbliukai” (priešmokyklinė)
5. “Kiškučiai“ ir „Nykštukai”.
Dėl pasikeitusios ugdymo organizavimo tvarkos, vaikai gali patirti nerimą ar net stresą, todėl labai prašome paaiškinti vaikams, kad laikinai jiems gali tekti lankyti grupes, kuriose galimai dirbs ne tik jų, bet ir kita mokytoja. Labai tikimės, kad pavyks sklandžiai organizuoti darželio veiklos atnaujinimą ir laikytis susitarimų, kad apsaugotume vieni kitus.
Vaikams maitinimas bus teikiamas nuo 05.18 dienos. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais išlieka galimybė vienam iš tėvų gauti nedarbingumo išmoką, jei vaikui nerekomenduojama įstaigos lankyti. Skaitykite žemiau pateiktą Sodros informaciją.
Kilus klausimams, prašome rašyti į el.paštą: ldmastis@gmail.com arba skambinti tel.: 8-444-60216, mob. (+370) 672 03609
Direktorė D. Popovič

SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS: Ligos išmoka vaikų priežiūrai galės būti mokama ir po gegužės 18 d.

Vyriausybės sprendimu, nuo gegužės 18 dienos duris gali atverti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, todėl dalis tėvų grįš į darbus. Kiti tėvai, auginantys darželinukus ir priešmokyklinukus, galės kreiptis dėl nedarbingumo pratęsimo, ypač tai rekomenduojama, kai vaikai serga lėtinėmis ligomis arba gyvena su suaugusiais žmonėmis, priklausančiais rizikos grupėms.

Pasirinkus tęsti nedarbingumą, vaiką prižiūrinčiam ir ligos draudimu draustam tėčiui, mamai, o, atskirais atvejais, vienam iš senelių, toliau bus mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Daugiau informacijos https://bit.ly/2yRH16i

 


Džiaugiamės, kad galime padėti Jums rūpintis pačiu didžiausiu turtu – vaikais. Esame dėkingi už Jūsų paramą, nuoširdų bendradarbiavimą bei pagalbą.
Būtume labai dėkingi, jei ir 2020 metais Jūs 1,2% savo pajamų mokesčio paskirtumėte Telšių l-d “Mastis”.  Šios lėšos bus skirtos vaikų ugdymo (si) bei edukacinės aplinkos turtinimui.
Turime daug sumanymų Jūsų vaikams!
Pervesti 1,2% PGM paramą galite naudojantis elektronine deklaravimo sistema.
(dėl deklaracijos pildymo, galite kreiptis į mūsų įstaigos sekretorę Dalę Živatkauskienę tel.+370 61405959)
Mūsų  rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas: 190598299
Paramos gavėjo pavadinimas: Telšių lopšelis – darželis „Mastis“
Nuoširdus AČIŪ už Jūsų gerumą ir partnerystę.
L.d. „Mastis“ administracija

Dėl naujos formos mokinio sveikatos pažymėjimo

TĖVELIŲ ŽINIAI
Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ (www.tevulinija.lt).