„Dainuojam Lietuvą kaip džiaugsmą!”

       Nuo sausio 2 d. kas rytą salėje prie Lietuvos  vėliavos visa bendruomene:  vaikai, pedagogai ir darbuotojai  giedame „Tautišką giesmę“. Skaityti toliau

Akimirkos iš konferencijos.

Logopedė Valentina Vidmantienė ir auklėtoja metodininkė Vilija Kergienė dalyvavo ir dalijosi gerąja patirtimi  tarptautinėje konferencijoje „Visuminis (holistinis) – kÅ«rybiÅ¡kas Skaityti toliau

Projektas „Žaidimai moko“

Telšių lopšelis – darželis „Mastis“ įsijungė į Respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų  prevencinį  projektą „Žaidimai moko“ , kurį organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Skaityti toliau

„BITUTĖS SMALSUTĖS“ APLANKĖ VOKIETIJĄ

Šiemet „Masčio“ lopšelio – darželio priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai ir auklėtojos metodininkės Rasa Gudienė ir Janina Jankauskienė nutarėme dalyvauti vokiečių kalbos dienose ir atsiliepti į iniciatyvą „O kaip vokiškai“. Skaityti toliau

TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką auklėtojo (-os) pareigoms 0,5 etato užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas)
Darbo krūvis: 0,5 etato (18 val. per savaitę):
Darbo pradžia nuo 2017-10-25.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir gali ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
  1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

11 Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai Aprašo punktas nustato, kad dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir baigęs mokomąjį dalyką / ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko / pedagoginės specializacijos modulio programą.

Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Kompiuterinio raštingumo kompetenciją įrodančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką;
 6. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. spalio 2 d., pabaiga 2017 m. spalio 17 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai asmeniškai, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu – ldmastis@gmail.com. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216, mob. tel. 867472790

 

Vaikų saviraiškos ugdymas per ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą

          Nuolatiniai pokyčiai visuomeniniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime, naujų technologijų diegimas ir su žiniasklaida susijusi įvairialypė vaikų patirtis bei lūkesčiai daro svarbią įtaką ankstyvajam anglų kalbos ugdymui. Skaityti toliau

Priimamų vaikų tėvelių susirinkimas

Telšių lopšelis – darželis ,,Mastis“  kviečia priimamų vaikų tėvelius į susirinkimą
birželio 2 d. 15 val.
PPT specialistės Vitalijos Sabeckienės paskaita  ,,Pozityvus drausminimas ir ribų nustatymas“
Dalyvavimas būtinas

Dėl vaikų priėmimo į Telšių lopšelį-darželį ,,Mastis“ nuo 2017-09-01

1.Vadovaudamasi Vaiko priėmimo komisijos posėdžio protokolu 2017-05-17 Nr.1 ir pateiktais tėvų prašymais, į Telšių l. d. ,,Mastis“ nuo 2017-09-01 priimame:

1.1. Į lopšelio ,,Kiškučių“ grupę 2015 m. gimusius vaikus:
1. Mikalauskaitė Gabija
2. Baltikauskaitė Gabija, atsisakė
3. Talmantas Matas
4. Kundrotas Nojus
5. Stasiulis Džiugas
6. Ružauskas Adas
7. Sadauskaitė Agnė
8. Stasiulytė Mėta
9. Dagys Edvardas
10.Ramanauskaitė Radvilė
11. Motuzaitė Gabrielė
12. Kaminskaitė Liepa
13.Kiršinaitė Evita
14. Augustinas Neilas
15. Moncevičiūtė Eva
16.Vaitkevičiūtė Aleksandra
1.2. Į  jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Boružiukų“ grupę 2014 m. gimusius vaikus:
1. Paulauskaitė Eglė
2. Kačinskis Arnas
3.Povilas Statkus
4. Kiselev Nikolaj
1.3. Į mišrią ,,Nykštukų“ grupę  2012m., 2013 m., 2014 m. gimusius vaikus:
1. Bielskutė Smiltė
2.Bielskus Vakaris
3.Janauskaitė Gerda
4. Abromavičiūtė Gabija
5.Vikniutė Milita
6. Skeivys Žilvinas
7. Jutinskaitė Dija
8. Mikulėnaitė Aistė
9.Ela Macenytė

Priėmimo komisijos pirmininkė                                                                Danutė Popovič

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS IR TAUTOSAKA

      Ankstyvojo amžiaus gupėje vykdomas projektas ,,Socialinių įgūdžių formavimas etnokultūros pagrindu“. Tam įvairios veiklos metu plačiai naudojom lietuvių liaudies tautosaką. Galbūt keista, bet suaugusiems atrodo, ką gali paprastos, naivios dainelės, žaidinimai, lopšinės, pirštukų žaidimai. Tačiau tai neabejotinai daro įtaką mažylio kūrybiškumui, vaizduotei, emociniam jautrumui, kalbos vystymuisi, socialinių įgūdžių formavimui. Turtinga muzikinė aplinka ir muzikinis ugdymas teigiamai veikia vaikų gebėjimus, stiprina atmintį. Skaityti toliau

Atvira veikla

Atvira veikla „Rid rid kiaušinukai“, pagal projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“.  Auklėtoja metodininkė Dalia Balsienė, logopedė Valentina Vidmantienė pristato savo veiklą įstaigos pedagogėms. Skaityti toliau