Informacija tėveliams

Gerbiami tėveliai,
atšaukus karantiną nuo birželio 17 d., prevenciniai sveikatos saugos reikalavimai bus ir toliau taikomi vasarą vykdomam ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui.
Vadovaudamiesi Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos sprendimu 2020-06-16 Nr. 1487, nuo birželio 17 d. sieksime užtikrinti visas reikalingas prevencines priemones ugdymo įstaigoje.
Svarbiausios prevencinės priemonės:
-Rekomenduojame tėveliams dėvėti kaukę atvedant ir pasiimant iš įstaigos vaikus.
-Ribosime pašalinių asmenų patekimą į ugdymo įstaigą.
-Užtikrinsime visas reikalingas priemones ugdymo įstaigoje higienai palaikyti.
-Negalima atvesti vaikų, turinčių peršalimo ar kt. ligų simptomų. Įstaigoje bus matuojama jų temperatūra.
Sprendimas Nr.1339 dėl bÅ«tinųjų sąlygų taikymo ikimokyklinėse įstaigose 2020-06-16 pakeistas nauju Nr. 1487, jame nurodyti tie patys reikalavimai, tik dėl kaukių dėvėjimo – liko rekomendacija.
?Tikimės supratingumo ir visų vieningo rekomendacijų laikymosi, siekiant apsaugoti save ir kitus !

Dėl nemokamo maitinimo

Informuojame kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokami pietai bus skiriamas visiems mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą bei mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje. Atkreiptinas dėmesys, kad tėveliai (globėjai) turės kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių su prašymu skirti nemokamą maitinimą, tačiau jų šeimos pajamos nebus vertinamos.

LopÅ¡elio – darželio “Mastis“ darbo organizavimas

NUO BIRŽELIO 1 D.
organizuojamos 3 grupės:
Saulučių + Žvirbliukų ( Saulučių gr. patalpose)
Bitučių + Boružiukų  (Bitučių gr. patalpose)
Kiškučių + Nykštukų (Kiškučių gr. patalpose)
Į grupes atvykstama per nurodytus atskirus įėjimus.

DARBO LAIKAS:
7.30 – 17.30 val. darbo dienomis

MAITINIMAS
Vaikų maitinimas bus teikiamas kaip įprasta, 4 kartus per dieną.
Tėvai moka už lankytų dienų ir maitinimų skaičių.

MOKESTIS UŽ IŠLAIKYMĄ
Nuo birželio 1 d. lankančių vaikų tėvai moka 5,50 Eur mokestį ugdymo aplinkai pagal Telšių raj. savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimą Nr. T1-163

LAIKYKIMĖS KARANTINO LAIKOTARPIU NUSTATYTŲ
TAISYKLIŲ IR HIGIENOS REIKALAVIMŲ!
Atvykdami į įstaigą tėvai dėvi kaukes, sterilizuoja rankas prie įėjimo.
Laikomės kitų aptartų grupėje ir deklaracijoje patvirtintų.

2020-2021 m. m. priimamų vaikų sąrašas

Lopšelio grupė:
1. A. Stasiulis,
2. V. Stasiulytė,
3. K. Ubartaitė,
4. K. Gintalas,
5. P. Venckutė,
6. A. Kašėtaitė,
7. E. Sobutas,
8. J. Vaitkutė,
9. A Lukošiūtė,
10. U. Jučinskaitė,
11. M. Katinas,
12. M. Tumkutė,
13. M. Bumblauskas,
14. L. Ramančauskas,
15. J. Ulba.
Jaunesnioji grupė:
1. E. Miknevičius,
2. L. Jogminaitė,
3. A. Jazdauskas,
4. K. Pukinskytė,
5. D. Augustinavičius.
Mišri grupė:
1. G. Lemežytė,
2. R. Dapkus,
Boružiukų grupė:
1. E. Vaišnoras

 

MIELI LOPŠELIO – DARŽELIO „MASTIS“ BENDRUOMENĖS NARIAI,

Pranešame, kad nuo 2020 m. gegužės 18 d. lopšelyje – darželyje “MASTIS” atnaujinamas ugdymo procesas. Įstaigos darbo laikas nuo 7.30 iki 17.30 val.
Atkreipiame dėmesį, kad:
Tėvai privalo susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos ministro sprendimu dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (atsiųs grupės mokytojai).
Vaikai į darželį bus priimami tik pateikus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pasirašytą DEKLARACIJĄ, kurią rasite elektroninio dienyno platformoje (bendri dokumentai). Deklaraciją pasirašyti pateiksime pirmą lankymo dieną;
Į darželį gali būti atvedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių;
Nerekomenduojama vesti vaikų, kurie turi lėtinių ligų, kurios yra numatytos Sveikatos apsaugos ministro numatytame apraše bei vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms nurodytoms tame pačiame apraše.
Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo:
dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
įėję į įstaigos bendrąsias patalpas dezinfekuoti rankas.
Tėvams į grupės ugdymo patalpas eiti draudžiama.
Ugdymo procesui organizuoti nuo 05.18 d. sudaromos 5 grupės :
1. ”Saulučių” gr. (lopšelio);
2. “Boružiukai” ;
3. „Bitutės”;
4. “Žvirbliukai” (priešmokyklinė)
5. “Kiškučiai“ ir „Nykštukai”.
Dėl pasikeitusios ugdymo organizavimo tvarkos, vaikai gali patirti nerimą ar net stresą, todėl labai prašome paaiškinti vaikams, kad laikinai jiems gali tekti lankyti grupes, kuriose galimai dirbs ne tik jų, bet ir kita mokytoja. Labai tikimės, kad pavyks sklandžiai organizuoti darželio veiklos atnaujinimą ir laikytis susitarimų, kad apsaugotume vieni kitus.
Vaikams maitinimas bus teikiamas nuo 05.18 dienos. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais išlieka galimybė vienam iš tėvų gauti nedarbingumo išmoką, jei vaikui nerekomenduojama įstaigos lankyti. Skaitykite žemiau pateiktą Sodros informaciją.
Kilus klausimams, prašome rašyti į el.paštą: ldmastis@gmail.com arba skambinti tel.: 8-444-60216, mob. (+370) 672 03609
Direktorė D. Popovič

SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS: Ligos išmoka vaikų priežiūrai galės būti mokama ir po gegužės 18 d.

Vyriausybės sprendimu, nuo gegužės 18 dienos duris gali atverti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, todėl dalis tėvų grįš į darbus. Kiti tėvai, auginantys darželinukus ir priešmokyklinukus, galės kreiptis dėl nedarbingumo pratęsimo, ypač tai rekomenduojama, kai vaikai serga lėtinėmis ligomis arba gyvena su suaugusiais žmonėmis, priklausančiais rizikos grupėms.

Pasirinkus tęsti nedarbingumą, vaiką prižiūrinčiam ir ligos draudimu draustam tėčiui, mamai, o, atskirais atvejais, vienam iš senelių, toliau bus mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Daugiau informacijos https://bit.ly/2yRH16i

 


Džiaugiamės, kad galime padėti Jums rūpintis pačiu didžiausiu turtu – vaikais. Esame dėkingi už Jūsų paramą, nuoširdų bendradarbiavimą bei pagalbą.
Būtume labai dėkingi, jei ir 2020 metais Jūs 1,2% savo pajamų mokesčio paskirtumėte Telšių l-d “Mastis”.  Šios lėšos bus skirtos vaikų ugdymo (si) bei edukacinės aplinkos turtinimui.
Turime daug sumanymų Jūsų vaikams!
Pervesti 1,2% PGM paramą galite naudojantis elektronine deklaravimo sistema.
(dėl deklaracijos pildymo, galite kreiptis į mūsų įstaigos sekretorę Dalę Živatkauskienę tel.+370 61405959)
Mūsų  rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas: 190598299
Paramos gavėjo pavadinimas: Telšių lopšelis – darželis „Mastis“
Nuoširdus AČIŪ už Jūsų gerumą ir partnerystę.
L.d. „Mastis“ administracija

Dėl naujos formos mokinio sveikatos pažymėjimo

TĖVELIŲ ŽINIAI
Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ (www.tevulinija.lt).

NUOTOLINIO UGDYMO TEIKIMO APRAÅ AS

Grupės: „Boružiukų“ , ,,Bitučių“
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Gudienė
1.Nuotoliniam ugdytinių mokymui naudosime elektroninį dienyną ir Boružiukų FB grupę.
2.Planavimas vyks pagal Opa pa draugai Pikos programą. Teorinė medžiaga bus išdėstyta dienyne, vaizdinei medžiagai perteikti bus naudojama FB grupė, refleksijai el. paštas, FB.
3.Užduotims atlikti bus skiriama pora dienų, kadangi kai kurie tėveliai dirba.
4.Informacija nuolatos bus teikiama telefonu ir fb grupėje.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Gudienė el. p. rgudiene@yahoo.com

GRUPĖ: „KIŠKUČIŲ“
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai D. Balsienė, L. Deveikienė
1.Tėvai ir mokytojai komunikuos uždaroje grupės Facebook paskyroje, taip pat – e-dienyne, telefono ryÅ¡iu, el. laiÅ¡kais.
2.Mokymosi užduotys bus skiriamos pagal ilgalaikio grupės plano temas, planuojant kiekvieną savaitę „Trumpalaikis ugdomosios veiklos planavimas“, kurias pagal situaciją galima keisti, į mokytoją tėvai galės kreiptis skambučiu, el. laišku ar FB grupėje.
3.Dėmesį 4 -5 m. vaikai sukaupia ir išlaiko 10 – 20 min. (priklausomai nuo užduoties, tačiau tai nėra griežta taisyklė), tokia ir bus rekomendacija tėvams. Atgalinis ryšys – FB grupėje, telefono ryšiu, laiškais.
4.Mokiniams su spec. poreikiais ugdymas – pagal savaitės temą e-dienyne „Ugdymo individualizavimas pagal vaiko poreikius, gebėjimus“.
5.Atgalinis ryšys  – FB grupėje, el. pašte, bendravimas – telefono ryšiu, el. laišku.
6.Visi grupės ugdytinių tėvai naudojasi internetu ir Facebooku.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų D. Balsienės el. p. balsiene.d@gmail.com 
L.Deveikienė ligita0530@gmail.com

GRUPĖ: NYKŠTUKAI

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos J. Rubavičienė, L.Deveikienė
1.Nuotolinė mokymosi aplinka
Komunikuojant  su tėvais naudosime  elektrokninį dienyną, uždarą „Nykštukų“ gr. FB paskyrą, taip pat žinutėmis, el paštu. Duomenų apsauga bus užtikrinta, nes prie dienyno prisijungia kiekvienas tėvas su slaptažodžiu ir mato tik savo vaiko veiklas, pasiekimus, nuotraukas.
2.Ugdymo organizavimas
Ugdymą planuosim pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ilgalaikį planą. Visą ugdymo medžiagą, skirtą  savaitei skelbsime elektroniniame dienyne: tikslus, uždavinius, kūrinius, žaidimus, meninę veiklą, užduotis ir t.t. Tėvai galės paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų: parašydami FB grupėje, el. paštu, žinute ar skambindami telefonu. Tai vyks iki tam tikro sutarto laiko.
3.Laikas užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis ir fiksuojami įvertinimai
Ugdytiniai užduotis turėtų atlikti panašiu laiku, kaip ir darželyje, nuo 9 val. ryto iki pietų, pagal amžių ir gebėjimus.
Su tėveliais sutarėme, kad padarytus darbelius, užduotėles nupaveiksluos ir atsiųs mokytojams, mes kelsime į el. dienyną kaip pasiekimus.
4.Dėl mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo specifikos pagal indiv. programą  teikimo
Specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems  vaikams pagal savaitės planą parinksiu asmeniškai užduotėles, el. dienyne pažymėsiu individuali veikla.
5.Grįžtamasis ryšys ugdytiniams, jų tėvams
Bendrausim įvairiais būdais: skambučiais, el. laiškais, FB.
6.Kokiu būdu bus teikiamas ugdymas neturintiems/ nesinaudojantiems internetu, Facebooku?
Grupėje tik 1 vaikas nesinaudoja internetu, bus bendraujama telefonu.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų el. p.  J. Rubavičienė juraterubaviciene@gmail.com, L.Deveikienė ligita0530@gmail.com

Grupė: “Saulučių”
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos D. Bumblauskaitė, R. Lukauskienė
1.Bendrausime ir bendradarbiausime per uždarą Facebook grupę “Saulutės”.
2.Teorinė ir kita ugdymui(si) skirta medžiaga bus talpinama elektroniniame dienyne “Mūsų darželis” (skiltyje PLANAI), prieigą turi visi grupės tėveliai.
3.Elektroniniame dienyne kiekvieną pirmadienį pateiksime ugdymo planą savaitei. Temos planavimui yra numatytos ilgalaikiame grupės plane 2019 – 2020 m.m. Pagal esamą situaciją mokytojos turi galimybę koreguoti temų pavadinimus, pritaikant jas realiam šeimos gyvenimui karantino metu.
4.Kiekvieną dieną apie 9.00 val. į uždarą Facebook grupę “Saulutės” grupės mokytojos talpins užduotėles vaikams (kalbos lavinimui: ketureiliai, pirštukų žaidimai, skaičiuotės ir kt.), aplinkos pažinimui, aplinkos stebėjimui, konstravimui, spalvų mokymuisi ir kartojimui, judesių lavinimui, dailės raiškai). Planuojame trumpus 4-5 minučių pabendravimus “gyvai” – pasisveikinimas, užduotėlės skyrimas, dainelės su judesiais prisiminimas ir kt.
5.Į vaikų ugdymo procesą tėvelius kviesime pažvelgti kūrybiškai: siūlyti jiems aktualias ir idomias temas, dalintis įvairiomis nuorodomis, vaizdine medžiaga, kitomis idėjomis.
6.Kiekvieną penktadienį skirsime laiko (tikslaus negalime įvardinti, pagal situaciją) savaitės darbų refleksijai. Refleksiją vykdysime per uždarą Facebook grupę “Saulutės”, per elektroninio dienyno “Mūsų darželis” platformą, sms žinučių, skambučių ar vaizdo skambučių pagalba.
7.Refleksijos metu: apibendrinsime nuveiktus per savaitę darbus, įvertinsime (pasidžiaugsime) atsiųstais darbeliais, pasidalinsime mintimis apie vaikų ugdymą nuotoliniu būdų, bendrai spręsime iškilusias problemas, dalinsimės kitų grupių darbo patirtimi.
8.Vaikų pažanga ir pasiekimai bus vertinami iš dalies, panaudojant gautą informaciją, kurią mokytojoms pateiks tėveliai (vaikų meniniai darbeliai, foto nuotraukos).
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų el. p. D. Bumblauskaitė bumblauskaitedalia@gmail.com,
R. Lukauskienė reluk@inbox.lt

GRUPĖ: ,, ŽVIRBLIUKAI’’
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos V. Kergienė, I. Gecevičienė
1.Nuotolinė mokymosi aplinka
Nuotoliniam ugdymui naudosime virtualią aplinką elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ platformoje, uždarą Facebook grupę, skirtą mokytojams, grupės tėvams komunikuoti. Tėvai prisijungs prie nuotolinio ugdymo aplinkos iš namų.
Vaikai bus nuosekliai mokomi pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą  ir ugdymo programą „OPA PA‘‘.
2.Ugdymo organizavimas
Elektroniniame dienyne „Mūsų darželis” yra sudarytas ilgalaikis priešmokyklinio ugdymo planas, kuriuo remiantis ugdymo medžiaga suskirstyta pagal temas. Kiekvieną savaitę (5 dienas) sudarysime trumpalaikį priešmokyklinio ugdymo planą, aprašysime vaikų veiklas. Teorinę ir kitą ugdymui skirtą medžiagą (nuotraukas, skaidres, užduotis, vaizdo įrašus, nuorodas ir kt.), informaciją pateiksime uždaroje Facebook grupėje. Suteiksime tėvams pagalbą elektronine žinute, skambučiu, Messenger vaizdo pokalbiu.
Praktines užduotis pateiksime „Užduočių bloknotuose” pagal „OPA PA” planą.  3.Diferencijuosime užduotis vaikams. Informuosime tėvus apie lapuose esančias Vėžlio užduotis (pažymėta vėžlio, stovinčio ant galvos, ženkliuku lapo apačioje), jos neprivalomos ir sudėtingesnės, skirtos greičiau dirbantiems vaikams. Gabesniems vaikams skirsime ir siųsime sudėtingesnes užduotis (O-O-OPA! – dalinamoji medžiaga). KÅ«rybines-menines užduotis pasiÅ«lysime, bet tuo pačiu skatinsime ir tėvelių kÅ«rybiÅ¡kumą.
4.Darbas su specialiųjų poreikių vaikais vyks pagal sudarytą planą. Skirsime individualias užduotis, siųsime nuorodas, vaizdo įrašus asmeniškai į elektroninį paštą.
5.Vaikų įvertinimus fiksuosime tokiu būdu: tėveliai nufotografuos atliktas užduotis, kūrybinius darbelius, parašys elektroniniu laišku vaikų pasakojimus, pamąstymus, mintis ir kt. Atliktų užduočių nuotraukas pasiūlysime tėvams įkelti į mokytojos el. paštą, kad matytume rezultatus.  Pagal tai galėsime įvertinti vaikų pažangą, kurią fiksuosime elektroniniame dienyne. Tėvai galės dalintis patirtimi Facebook grupėje.
Su ugdytiniais ir tėvais bendrausime telefono skambučiais, žinutėmis, elektroniniais laiškais, Messenger vaizdo pokalbiais.
Priešmokyklinio ugdymo mokytojų el. p. V.Kergienė vilija769@gmail.com,
I. Gecevičienė geceviciene12@gmail.com

 

INFORMACIJA

Dėl l.d. „Mastis“ veiklos karantino laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30.
Siekiame užtikrinti karantino rekomendacijų vykdymą, todėl:
1. Pedagoginis personalas dirba nuotolinio darbo tvarka, susisiekti su grupių mokytojais galite telefonu.
2. Administracija dirba darbo vietose, bet nepriima interesantų. Visais rūpimais klausimais prašome kreiptis darbo dienomis el. paštu: ldmastis@gmail.com, tel.8 (444) 60216, direktoriaus mob. tel. +37067203609.
3.Dėl prašymų į darželį pateikimo:
„Mastis“ prašymų ir kt klausimų pateikimą organizuoja nuotoliniu būdu.
Dėl prašymo vaikui užsiregistruoti į darželį:
prašome užpildyti prašymo formą, nuskenuoti ar nufotografuoti jį kartu su vaiko gimimo pažyma ir atsiųsti el. paštu: ld.mastis@gmail.com
Apie prašymo įregistravimą būsite informuoti taip pat el. paštu ar tel.
Prašymo formą rasite tinklalapyje: www.ldmastis.lt, skiltyje Tėvams/ prašymo forma priėmimui/.
Visiems – sutelktumo ir pozityvumo !
Su pagarba l.d.“Mastis“ direktorė D. Popovič

Dėl Telšių l.d. ,,Mastis“ vaikų ugdymo ir priežiūros proceso sustabdymo
Įsakymas
Visoje Lietuvoje dėl koronaviruso dviem savaitėms uždaromos švietimo įstaigos

Nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose, t.y. universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, neveiks darželiai, neformaliojo švietimo įstaigos.

Toks sprendimas šiandien priimtas Vyriausybės posėdyje.

Valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, ugdymo įstaigos vienareikšmiškai yra tos vietos, kur rizika virusui plisti yra itin didelė.

„Turime visomis priemonėmis stabdyti viruso plitimą. Kol kas skelbiame Å¡vietimo įstaigose privalomas dviejų savaičių mokinių ir studentų atostogas“, – sako Å¡vietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Kitą savaitę bus patikslinta, kokių atostogų dalies (pavasario, vasaros) bus atsisakyta vėliau. Taip pat bus svarstoma dėl kitų mokymosi formų tokiu atveju, jei dviejų savaičių karantino nepakaktų. Pedagogai per mokinių atostogas dirba, tačiau įstaigos nustatyto darbą nuotoliniu režimu.

Savivaldybės privalės užtikrinti vaikų priežiūrą išskirtiniais atvejai įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

Rekomenduojam darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu, o nesant tokiai galimybei išduoti nedarbingumo pažymėjimą tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad sustabdžius ugdymo procesą mokinukai jau galėtų pabūti vieni namuose, o darželinukams reiktų vyresniųjų priežiūros.

„Norime informuoti tėvus su mažais vaikais, kad laikinai sustabdžius ugdymo procesą, egzistuoja net keletas galimybių, kaip galima jais pasirÅ«pinti. Rekomenduojame pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti giminaičių pagalbą arba iÅ¡eiti trumpų atostogų“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros:

  • NUOTOLINIS DARBAS. Tėvai ar globėjai gali praÅ¡yti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu bÅ«du. Jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo praÅ¡ymą dirbti nuotoliniu bÅ«du ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krÅ«timi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.
  • NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS. Kai Å¡vietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, darželinukų, prieÅ¡mokyklinukų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų iÅ¡davimo. Å iuo laikotarpiu iÅ¡ „Sodros“ mokama ligos iÅ¡moka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.
  • ATOSTOGOS. Tėvai arba globėjai gali praÅ¡yti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.
  • PAGALBA. Vaiku gali pasirÅ«pinti kiti tėvų parinkti asmenys: seneliai, vyresni broliai ar seserys ir panaÅ¡iai.
    Dėl koronaviruso plitimo grėsmės pamokas mokyklose sustabdė ir kitos Europos šalys. Mokyklos laikinai uždaromos Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Be mokinių iš šalių, kuriose didžiausias viruso protrūkis, pamokų kurį laiką nelankys ir Danijos, Lenkijos, Čekijos, Rumunijos, Graikijos mokiniai. Kitose šalyse veiklą stabdo pavienės mokyklos, kuriose fiksuotas koronaviruso atvejis, tačiau šalies mastu ribojamas dalyvavimas masiniuose renginiuose, atšaukiamos mokinių ekskursijos.

Å vietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1235

 

Å VIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA
Informacija dėl koronaviruso
Atnaujinta: 2020 02 28
Atkreipiame švietimo įstaigų ir jų steigėjų dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš šalių, kur nustatytas koronaviruso protrūkis, 14 dienų nuo išvykimo iš šių šalių dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.
Šalių sąrašas: Kinija, Šiaurės Italija (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.
Prašome švietimo įstaigų leisti darbuotojams bei mokiniams, studentams, jei jie pastaruoju metu grįžo iš minėtų šalių, nesilankyti švietimo įstaigoje, sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu, savarankiškai, o darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu. Sprendimus, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, gali priimti įstaigos vadovas.
Ar mokiniai, neseniai grįžę iš šalių, kur nustatytas koronaviruso protrūkis, gali lankyti mokyklą? Ar nekelia pavojaus aplinkiniams?
Vaikai, grįžę iš minėtų šalių arba turėję tiesioginį kontaktą su sergančiu koronavirusu asmeniu, turi 14 dienų likti namuose, jų tėvai – informuoti ugdymo įstaigos administraciją. Jei vaikas turi bent vieną iš ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomų (karščiavimas, kosulys, dusulys, apsunkintas kvėpavimas) jis taip pat turi neiti į mokyklą.
Kas prižiūrės vaikus, kurie nelankys mokyklos arba darželio ir 14 dienų stebės savo sveikatą?
Vaikus, kurie neseniai grįžo iš minėtų šalių ir neina į mokyklą ar darželį, gali prižiūrėti tėvai arba seneliai. Darbdavių prašoma suteikti galimybę dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei nepavyksta susitarti su darbdaviais, galima kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą. Kaip paaiškino šio centro specialistai, jeigu vaikas neserga, tačiau grįžo iš minėtų rizikos šalių, jį prižiūrinčiam asmeniui taip pat išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (tel. 8 5 2124098, el.p. info@nvsc.lt).
Aktualią informaciją apie viruso plitimą galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro interneto puslapyje.
Vaiką prižiūrinčiai mamai ar tėčiui išmoka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo pirmos vaiko slaugymo dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa patalpinta: Veikla- Metinės veiklos programa

2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita patalpinta skiltyje:  Veikla – Planavimo dokumentai

Įgyvendinamas projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Plačiau skaitykite: veikla – projektai.

 TELÅ IŲ LOPÅ ELIO – DARŽELIO ,,MASTIS“ BENDRUOMENĖS DĖMESIUI!

        Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su Rietavo savivaldybe ir Klaipėdos universitetu vykdo tarptautinį ES finansuojamą projektą „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione“ (EmPaci, Nr.#R084). Projekto tikslas įtraukti daugiau  piliečių į biudžeto planavimą. Šis tikslas bus siekiamas gerinant savivaldybių administracijų gebėjimą bendradarbiauti su piliečiais. Viena iš sudėtinių projekto dalių yra žinių įgijimas ir ryšių stiprinimas tarp savivaldybės administracijos ir piliečių parengiant dalyvaujamojo biudžeto rengimo vadovą, mokymo programą ir įgyvendinimo įrankius. Šios apklausos rezultatų įvertinimas prisidės prie anksčiau minėtų priemonių parengimo, todėl Jūsų nuomonė – labai svarbi.
Tiesioginė nuoroda į anketą

 

PINAM PYNĘ
Geltonkasė vasarėlė produktyviomis mintimis aplankė auklėtojas Ireną Gecevičienę ir Jūratę Rubavičienę. Medžiagą sukarpėme juostelėmis ir aprišome medžius. Vaikai tas juostas suko, rišo, pynė įvairius pynimus. Kasdien būdami lauke žaizdami išmoks rišti, pinti. Lavės smulkioji motorika.

INFORMACIJA DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO
Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo

PRIIMAMŲ VAIKŲ NUO 2019-09-01 SĄRAŠAS

TELŠIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „MASTIS“
TĖVELIŲ DĖMESIUI!
Naujai priimtų vaikų – nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
pradėsiančių lankyti darželį – tėvelių susirinkimas vyks
gegužės 30 d. 16.30 val. darželio salėje.
Direktorė Danutė Popovič

Lopšelio grupė 2017 m. gimimo
1. Tenys Joris
2.Baliutavičiūtė Elija;
3. Mėčius Benas;
4. Jurkutė Aiverija;
5. Lingytė Gabija;
6. Girdvainis Domas;
7. Bukantas Jonas;
8. Baltikauskas Jokūbas;
9. Gudaitė Andrėja;
10. Ulba Paulius;
11. Stumbrytė Lėja;
12. Šimkutė Gustėja;
13. Stasiulis Deividas;
14. Vasiliauskaitė Gytė;
15. Kavaliauskas Aironas.

Ikimokyklinė grupė 2016 m. gimimo
1. Jerašenko Paula;
2. Kazlauskas Domantas;
3. Urnikytė Almantė;
4. Ežerskis Tajus;
5. Lukošiūtė Milana;
6. Donskytė Gabrielė.

Mišri  ,,Nykštukų“ grupė  2013, 2014, 2015, 2016 m. gimimo
1. Balnis Tajus;
2. Ubartaitė Marija;
3. Stankus Arijus;
4. Jermošenko Adas;
5. Pakamanytė Tėja;
6. Jankus Emilis;
7. Vaišvilaitė Raminta.

Ikimokyklinė   grupė 2014 m. gimimo
1. Daugėla Matas

 

 

Gerb. bendruomene, praÅ¡ome susipažinti su TelÅ¡ių l.d. ,,Mastis“ direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita. IeÅ¡koti: Veikla – Planavimo dokumentai

Vokietijoje 6 šalių atstovai susivienijome bendram projektui

       Rugsėjo 27 – 29 dienomis netoli Kelno, vaizdingame Bad Honef mieste, vyko tarptautinis kontaktinis seminaras „eTwinning darželiuose ir pagrindinėse mokyklose“. Renginyje dalyvavo 46 pedagogai iÅ¡ Europos Sąjungos Å¡alių. Džiaugiuosi, kad  su Å ilalės lopÅ¡elio – darželio atstove laimėjome respublikinę atranką pabuvoti Å¡iame įkvepiančiame renginyje. Skaityti toliau

Nuo 2018-09-01 priimamų vaikų tėvų susirinkimas

Dėmesio!
2018 m. birželio 7 d. 16 val.
L.d. “Mastis” Naujai priimamų vaikų
tėvų susirinkimas Skaityti toliau