,,Nykštukų“ grupės ekskursija į Žemaitijos kaimo ekspoziciją

       Ekskursijos tikslas: perimti etnokultūros tradicijas, tyrinėjant Žemaitijos regiono kaimo buities aplinką ir eksponatus.
,,Nykštukų‘‘ grupės  vaikai lydimi auklėtojų J. Rubavičienės, A. Stasiulienės, auklytės Danguolės ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Marytės Kasparavičienės  nuvykome į Žemaitijos kaimo ekspoziciją. Ten mus pasitiko gidė S.Udovičienė ir maloniai sutiko papasakoti apie žmonių gyvenimą daugiau nei prieš 100 metų ir daugiau. Keliaujant apžiūrėti neturtingo valstiečio trobos pievelėje vaikai pamatė didžiulį gražų ožį. Jis puikavosi didžiuliais savo ragais, tačiau skleidė nemalonų kvapą. Vaikams buvo paaiškinta iš kur tas kvapas. Neturtingo valstiečio kieme apžiūrėjome šulinį su svirtimi, išsiaiškinome, kaip reikia pasisemti vandens. Pasidžiaugėme senoviniais darželiais su rūtomis, jurginais. Gidė supažindino su diemedžiu, seniausiu Lietuvos darželių augalu, kurį pas mus atvežė kryžiuočiai. Valstiečio troboje apžiūrėjome krosnį, puodus, baldus, indus, girnas. Vaikai palygino kaip gyveno žmonės seniau ir kaip gyvena dabar: kaip šildėsi, kaip gamino maistą, skalbė, lygino, augino vaikus, kaip pramogavo.
Gidė parodė vaikams ir gyvuliukus. Galėjome žemaitukų veislės arklius pavaišinti obuoliais, triušiams ir žąsims papešti žolės, pasiklausyti avelių bliovimo. Vėliau apžiūrėjome jaują, išsiaiškinome apie senovinius buities darbus, amatus. Pamatėme ir turtingo valstiečio trobą. Turėjome galimybę palyginti turtingo ir neturtingo žmogaus trobesius, buitį. Paskiausiai aplankėme ir malūną: vaikai pamatė, kaip seniau malė miltus, sužinojo, kas yra girnos, palygino su šiuolaikinėmis technologijomis.
Grįždami namo, link autobuso stotelės, patraukėme Masčio ežero pakrante. Pasidžiaugėme ežerą dengiančiu tirštu rūku. Dar keletą minučių vaikai žaidė puikiai įrengtoje žaidimų aikštelėje. Turėjome galimybę palyginti, kokios sąlygos žaidimams sudarytos dabar ir kaip seniau žaisdavo vaikai. Dažniausiai tokio amžiaus vaikai jau ganydavo žąsis.
Kupini įspūdžių ir  geros nuotaikos grįžome į darželį. Vėliau vaikai interaktyvioje lentoje pažiūrėjo nuotraukas iš savo kelionės, jas komentavo, lygino dabarties gyvenimą su senove, dalijosi įspūdžiais.
Auklėtoja Aušra Stasiulienė