Lopšelio-darželio ,,Mastis“ vaikai pasveikino karius

      Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymui įstaigoje skiriame  nuolatinį dėmesį ir pastangas.
Lietuvos kariuomenės dienos iÅ¡vakarėse lopÅ¡elio – darželio „Mastis“ prieÅ¡mokyklinės grupės vaikai lankėsi  KraÅ¡to apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 604 kuopoje. Vaikus sutiko TelÅ¡ių 604 kuopos kapitonas Nerijus Urnikis. IÅ¡sirikiavę mažieji „kariai“ drąsiai žengė susipažinti su paslaptingu karių gyvenimu, juk labai įdomu sužinoti, kaip kariai tarnauja Lietuvai  ir visuomenei.
Kariai vaikams pademonstravo karinius ginklus, nudažė veidus maskuote. Vaikus sudomino karinė emunicija, kurią galėjo paliesti, užsidėti. Labiausiai mažiesiems patiko praktinė užduotis – šaudymas. Kiekvienas turėjo galimybę tapti šauliu, ir labai stengėsi pataikyti į taikinį.
Vaikai pasveikino kariškius su Lietuvos karių diena, palinkėjo drąsos, ryžto saugant ir ginant mūsų Tėvynę. Įteikė atminimo dovanėlę – savo rankomis sukurtą knygelę, kurią pavadino „Taikus pasaulis“ ir bendruomenės sveikinimą.
Sugrįžę vaikai tvirtino, kad užaugę norėtų tapti kariais ir saugoti taiką, saugoti Lietuvos žmonių ramybę.
Vilija Kergienė, Telšių l.d.“Mastis“ auklėtoja metodininkė