LopÅ¡elio – darželio “Mastis“ darbo organizavimas

NUO BIRŽELIO 1 D.
organizuojamos 3 grupės:
Saulučių + Žvirbliukų ( Saulučių gr. patalpose)
Bitučių + Boružiukų  (Bitučių gr. patalpose)
Kiškučių + Nykštukų (Kiškučių gr. patalpose)
Į grupes atvykstama per nurodytus atskirus įėjimus.

DARBO LAIKAS:
7.30 – 17.30 val. darbo dienomis

MAITINIMAS
Vaikų maitinimas bus teikiamas kaip įprasta, 4 kartus per dieną.
Tėvai moka už lankytų dienų ir maitinimų skaičių.

MOKESTIS UŽ IŠLAIKYMĄ
Nuo birželio 1 d. lankančių vaikų tėvai moka 5,50 Eur mokestį ugdymo aplinkai pagal Telšių raj. savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimą Nr. T1-163

LAIKYKIMĖS KARANTINO LAIKOTARPIU NUSTATYTŲ
TAISYKLIŲ IR HIGIENOS REIKALAVIMŲ!
Atvykdami į įstaigą tėvai dėvi kaukes, sterilizuoja rankas prie įėjimo.
Laikomės kitų aptartų grupėje ir deklaracijoje patvirtintų.