Kaip galime paskatinti vaiką skaityti


Pagalvokime, kiek daug jau gali vaikai, kai jiems sukanka 3,4,5 metai: greitai eiti, bėgioti, lipti laiptais aukštyn ir žemyn, šokinėti, važiuoti triratuku, plautis rankas, valytis dantis, apsirengti, nusirengti. Jie piešia nesudėtingas formas, iš žaislinių statybinių detalių stato
bokštus, veria karoliukus, dėlioja dėliones. Tokio amžiaus vaikai ugdosi skaitymui reikiamus įgūdžius, todėl jau žino daug žodžių, geba pasakoti, bando rašyti kai kurias raides.
Ne mažiau svarbu skatinti vaiką žaisti vaizduotės žaidimus: drauge su vaiku galime kalbėtis gaminant valgį, naudojant kuo daugiau įvairių žodžių; kai vaikas maudomas ir rengiamas, kalbėti apie pojūčius, vaikas pradeda vartoti apibūdinamuosius žodžius, kas vyksta, apie panašumus ir skirtumus. Pratinasi priimti sprendimą kaip apsirengti, kuo apsiauti. Tokiu būdu mokosi spalvų pavadinimų. Apsiperkant taip pat galima kalbinti vaiką: kalbėti reikia apie viską, ką pirksite ir gaminsite vakarienei, kalbėti tai ką matote. Vaikas išmoksta įvairių žodžių. Vaiko kalbinimas turi vykti nuolat žaidimų aikštelėje, parke automobilyje ar kur kitur. Kuo daugiau ir įvairiuose situacijose kalbinsime vaiką tuo geriau turtės vaiko žodynas ir kiti pažintiniai procesai.
Labai svarbu lavinti abstraktųjį mąstymą nes raidės yra atvaizdai, kurie reiškia garsus. Sujungti garsai sudaro žodžius, o žodžiai vartojami rašant, kalbant. Yra daiktų, veiksmų, jausmų pavadinimai. Skaitymas susijęs su  simboliais ir mintimis, o ne su realiais daiktais, dėl to ir yra reiklaingi abstraktaus mąstymo įgūdžiai.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų žinios ir žodynas nuolat plečiasi. Jie įsimena dainų žodžius, deklamuoja eilėraštukus, žaidžia pirštų žaidimus. Jie gali smulkiai papasakoti apie tai, kas jiems nutiko, gali vartoti daug naujų žodžių.
Jei eisime teisingu keliu nuo pat pradžių, galime ir toliau padėti ikimokyklinio amžiaus vaikui daug kalbėdami, dainuodami, žaisdami kartu su juo, taip pat skaitytdami, rašydami.
Jei atydžiai vaiko klausysimės, vaikas  kalbės daugiau. Kalbėjimas yra vienas iš būdų padedančių sužinoti naujų žodžių ir gebėti dalyvauti pokalbyje. Stenkimės kalboje su vaikais vartoti kuo įvairesnių žodžių. Pavyzdžiui: apie lietingą dieną galima pasakyti: debesuota, niūri, pilka, drėgna, apsiniauskusi ir t.t.
Klausykimės ikimokyklinio amžiaus vaikų ir kalbėkime su jais kuo daugiau. Parodykime jiems, kad mums įdomu tai ką jie sako. Kartais vaikui, kai jis nori ką nors papasakoti, reikia paieškoti daug žodžių, todėl reikia būti kantriems.
Kalbėkime su vaikais apie tai  ką veikiame. Pakalbėkime apie šalia esančius daiktus, paklauskime vaikų apie tai, kas juos domina – šuniuką, sesutę, žaisliuką ir t.t. galime paparašyti papasakoti ką nupiešė.  Kalbėtis su vaiku apie viską ką  darome, kur einame, ką matome ir t.t. Apibūdinti medžius, gėles ir įvairius kitus daiktus.
Dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų mėgsta keisti žinomų tekstų žodžius ir kurti ar sakyti eilėraštukus. Žaidžiant reikia atydžiai klausyti ir kartoti visus žodžių garsus, nes tokiu būdu išsivysto skaitymui svarbūs įgūdžiai.
Galima paskatinti vaiką dainuoti, žygiuoti, šokti ir kurti daineles. Galima kurti muziką kartu dainuojant, plojant delnais, mušant būgnelį ar kitą daiktą. Tokiu linksmu būdu, žaidžiant vaikas sužino apie garsus ir žodžius. Dainų tekstuose dažnai kartojasi žodžiai, todėl dainavimas yra geras būdas įsiminti naujus žodžius ir lavinti ritmo pajautimą.
Labai svarbus dalykas  drauge su ikimokyklinuku, skaityti kiekvieną dieną. Kuo daugiau skaitysime tuo geriau. Kartais vaikas nori skaityti vis tą pačią knygą ar pasaką. Kad  ir kaip jums nesinori to daryti, skaityti tą kūrinį, kurio nori vaikas verta nes kartojant tą patį tekstą, vaikas ugdosi skaitymui reikiamus įgūdžius. Rimuoti tekstai ir kuriuose nuolat kartojasi tie patys žodžiai, taip pat padeda pasirengti vaikui skaityti. Jei vaikas labai aktyvus ir sunkiai gali išsėdėti jam reikia parinkti knygelių su paveikslėliais, kurios vaikui patiktų ir jį sudomintų. Vieniems vaikams patinka knygelės apie paukštelius, žvėrelius, kates, šunis, kitiems rūpi mašinos, gamtos reiškiniai ir kiti dalykai.
Knygų skaitymas kiekvienoje šeimoje ar grupėje turi būti ypatingas užsiėmimas. Būtina, kad vaikas gebėtų atpasakoti kūrinį apie ką buvo skaitoma. Tiems, kurie negali to padaryti savarankiškai reikia padėti atpasakoti užduodant klausimus, mokyti nusakyti priežasties ir pasekmės ryšius. Svarbu atrasti tokias knygeles, kurios patinka jūsų vaikui.
Vaikas, kuriam vaikystėje  buvo daug skaitoma, pamilsta knygas, greičiausiai mielai norės ir pats skaityti. Knygos skaitymas turi būti ypatinga vaiko dienos veikla.

Parengta pagal: Tonis S. Bickart Diane Trister Dodge, „Skaitome nuo mažens“(2008).

Logopedė V. Vidmantienė