Gerb. tėveliai (globėjai),

sudarome tokio turinio Trišalę vaiko neformaliojo švietimo, papildančio pagrindinį ugdymą,  sutartį su  Jūsų pasirinktų vaikui veiklų teikėjais.
Atkreipiame dėmesį, kad šis Jūsų pasirinktas vaikui ugdymas papildo mūsų pagrindines patvirtintas programas „Mundriejam sulig deina“  ir „Cyruliokams“. Taip pat darželyje  vaikams teikiamas  muzikinis ir etnokultūrinis vaikų ugdymas, nemokamai veikia kūrybinės dailės dirbtuvėlės.
Prašome susipažinti su tėvų teisėmis ir įsipareigojimais, numatytais Trišalėje sutartyje. Daugiau informacijos Jums pateiks grupių mokytojai.
Papildyta ugdymo Trišalė sutartis