Bendruomenės žiniai

Prašome susipažinti su direktorės Danutės Popovič metinės veiklos ataskaita, teikti siūlymus.
Metinę ataskaitą rasite: Veikla / Planavimo dokumentai.