Autoriaus archyvas: Lopšelis-Darželis Mastis

Informacija tėveliams

Gerbiami tėveliai, atÅ¡aukus karantiną nuo birželio 17 d., prevenciniai sveikatos saugos reikalavimai bus ir toliau taikomi vasarą vykdomam ikimokykliniam ir prieÅ¡mokykliniam ugdymui. Vadovaudamiesi Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos sprendimu 2020-06-16 Nr. 1487, nuo birželio … Skaityti toliau

Dėl nemokamo maitinimo

Informuojame kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokami pietai bus skiriamas visiems mokiniams, besimokantiems pagal prieÅ¡mokyklinio ugdymo programą bei mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje. Atkreiptinas dėmesys, kad tėveliai (globėjai) turės kreiptis į TelÅ¡ių rajono savivaldybės … Skaityti toliau

LopÅ¡elio – darželio “Mastis“ darbo organizavimas

NUO BIRŽELIO 1 D. organizuojamos 3 grupės: Saulučių + Žvirbliukų ( Saulučių gr. patalpose) Bitučių + Boružiukų  (Bitučių gr. patalpose) KiÅ¡kučių + NykÅ¡tukų (KiÅ¡kučių gr. patalpose) Ä® grupes atvykstama per nurodytus atskirus įėjimus. DARBO LAIKAS: 7.30 – 17.30 val. darbo … Skaityti toliau

2020-2021 m. m. priimamų vaikų sąrašas

LopÅ¡elio grupė: 1. A. Stasiulis, 2. V. Stasiulytė, 3. K. Ubartaitė, 4. K. Gintalas, 5. P. Venckutė, 6. A. Kašėtaitė, 7. E. Sobutas, 8. J. Vaitkutė, 9. A LukoÅ¡iÅ«tė, 10. U. Jučinskaitė, 11. M. Katinas, 12. M. Tumkutė, 13. M. … Skaityti toliau

MIELI LOPŠELIO – DARŽELIO „MASTIS“ BENDRUOMENĖS NARIAI,

PraneÅ¡ame, kad nuo 2020 m. gegužės 18 d. lopÅ¡elyje – darželyje “MASTIS” atnaujinamas ugdymo procesas. Ä®staigos darbo laikas nuo 7.30 iki 17.30 val. Atkreipiame dėmesį, kad: Tėvai privalo susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos ministro sprendimu dėl ikimokyklinio ir prieÅ¡mokyklinio ugdymo … Skaityti toliau

NUOTOLINIO UGDYMO TEIKIMO APRAÅ AS Grupės: „Boružiukų“ , ,,Bitučių“ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Gudienė 1.Nuotoliniam ugdytinių mokymui naudosime elektroninį dienyną ir Boružiukų FB grupę. 2.Planavimas vyks pagal Opa pa draugai Pikos programą. Teorinė medžiaga bus iÅ¡dėstyta dienyne, vaizdinei medžiagai perteikti bus … Skaityti toliau

PRIIMAMŲ VAIKŲ NUO 2019-09-01 SĄRAŠAS

TELÅ IŲ LOPÅ ELIS – DARŽELIS „MASTIS“ TĖVELIŲ DĖMESIUI! Naujai priimtų vaikų – nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradėsiančių lankyti darželį – tėvelių susirinkimas vyks gegužės 30 d. 16.30 val. darželio salėje. Direktorė Danutė Popovič LopÅ¡elio grupė 2017 m. gimimo 1. … Skaityti toliau

Gerb. bendruomene, praÅ¡ome susipažinti su TelÅ¡ių l.d. ,,Mastis“ direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita. IeÅ¡koti: Veikla – Planavimo dokumentai

Vokietijoje 6 šalių atstovai susivienijome bendram projektui

       Rugsėjo 27 – 29 dienomis netoli Kelno, vaizdingame Bad Honef mieste, vyko tarptautinis kontaktinis seminaras „eTwinning darželiuose ir pagrindinėse mokyklose“. Renginyje dalyvavo 46 pedagogai iÅ¡ Europos Sąjungos Å¡alių. Džiaugiuosi, kad  su Å ilalės lopÅ¡elio – darželio atstove laimėjome … Skaityti toliau

Nuo 2018-09-01 priimamų vaikų tėvų susirinkimas

Dėmesio! 2018 m. birželio 7 d. 16 val. L.d. “Mastis” Naujai priimamų vaikų tėvų susirinkimas