Autoriaus archyvas: Lopšelis-Darželis Mastis

Nuo 2018-09-01 priimamų vaikų tėvų susirinkimas

Dėmesio! 2018 m. birželio 7 d. 16 val. L.d. “Mastis” Naujai priimamų vaikų tėvų susirinkimas DARBOTVARKĖ: 1. PraneÅ¡imas: “2 – 3 metų vaiko raidos ypatumai”. Pranešėja: PPT specialioji pedagogė logopedė metodininkė Violeta Bidvienė. 2. Supažindinimas su grupių auklėtojomis ir specialistais. … Skaityti toliau

2018-05-23 Skelbiama atranka užimti meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) pareigas

TelÅ¡ių lopÅ¡elis-darželis „Mastis“ skelbia atranką ikimokyklinės įstaigos darbuotojo – meninio ugdymo mokytojo (-jos) (muzikos pedagogo (-ės) pareigoms užimti. Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iÅ¡ darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Å vietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 … Skaityti toliau

„Tiesiog matykime ir išgirskime, ką galime sėkmingiau padaryti dabar“

Gegužės 17 d. įvyko TelÅ¡ių lopÅ¡elio – darželio „Mastis“ ir TelÅ¡ių Å¡vietimo centro organizuota respublikinė ikimokyklinių įstaigų metodinė – praktinė konferencija „Pedagogo menas: aktyvus mokymas(is) iÅ¡ patirties“. Joje savo patirtį ir įgyvendintus pedagoginės sėkmės pavyzdžius pristatė 32 ikimokyklinio ir prieÅ¡mokyklinio … Skaityti toliau

Priimamų nuo 2018-09-01 vaikų sąrašas

Vadovaudamasi Vaiko priėmimo komisijos posėdžio protokolu 2018-05-15 Nr.1 ir pateiktais tėvų praÅ¡ymais, į TelÅ¡ių l. d. ,,Mastis“ nuo 2018-09-01 priimame: 1.Ä® lopÅ¡elio ,,Bitučių” grupę : 1.1. Nilas GeÅ¡tautas; 1.2. Benediktas Griguola; 1.3. Domilė AbromavičiÅ«tė; 1.4. Domas Rimkus; 1.5. JokÅ«bas Sukauskas; … Skaityti toliau

Metodinės-praktinės konferencijos nuostatai

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO Ä®STAIGŲ METODINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS „PEDAGOGO MENAS: AKTYVUS MOKYMAS (SIS) IÅ  PATIRTIES“ KONFERENCIJOS NUOSTATAI

MIELI LOPŠELIO – DARŽELIO „MASTIS“ BENDRUOMENĖS NARIAI,

Džiaugiamės, kad galime padėti Jums rÅ«pintis pačiu didžiausiu turtu – vaikais. Esame dėkingi už JÅ«sų paramą, nuoÅ¡irdų bendradarbiavimą bei pagalbą. BÅ«tume labai dėkingi, jei ir 2018 metais JÅ«s 2% savo pajamų mokesčio paskirtumėte l-d “Mastis”.  Å ios lėšos bus skirtos vaikų … Skaityti toliau

„Dainuojam Lietuvą kaip džiaugsmą!”

       Nuo sausio 2 d. kas rytą salėje prie Lietuvos  vėliavos visa bendruomene:  vaikai, pedagogai ir darbuotojai  giedame „Tautišką giesmę“.

Akimirkos iš konferencijos.

Logopedė Valentina Vidmantienė ir auklėtoja metodininkė Vilija Kergienė dalyvavo ir dalijosi gerąja patirtimi  tarptautinėje konferencijoje „Visuminis (holistinis) – kÅ«rybiÅ¡kas

Projektas „Žaidimai moko“

Telšių lopšelis – darželis „Mastis“ įsijungė į Respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų  prevencinį  projektą „Žaidimai moko“ , kurį organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

„BITUTĖS SMALSUTĖS“ APLANKĖ VOKIETIJĄ

Šiemet „Masčio“ lopšelio – darželio priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai ir auklėtojos metodininkės Rasa Gudienė ir Janina Jankauskienė nutarėme dalyvauti vokiečių kalbos dienose ir atsiliepti į iniciatyvą „O kaip vokiškai“.