Autoriaus archyvas: Lopšelis-Darželis Mastis

INFORMACIJA Dėl l.d. „Mastis“ veiklos karantino laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30. Siekiame užtikrinti karantino rekomendacijų vykdymą, todėl: 1. Pedagoginis personalas dirba nuotolinio darbo tvarka, susisiekti su grupių mokytojais galite telefonu. 2. Administracija dirba darbo vietose, bet nepriima interesantų. Visais rÅ«pimais … Skaityti toliau

PRIIMAMŲ VAIKŲ NUO 2019-09-01 SĄRAŠAS

TELÅ IŲ LOPÅ ELIS – DARŽELIS „MASTIS“ TĖVELIŲ DĖMESIUI! Naujai priimtų vaikų – nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradėsiančių lankyti darželį – tėvelių susirinkimas vyks gegužės 30 d. 16.30 val. darželio salėje. Direktorė Danutė Popovič LopÅ¡elio grupė 2017 m. gimimo 1. … Skaityti toliau

MIELI LOPŠELIO – DARŽELIO „MASTIS“ BENDRUOMENĖS NARIAI,

Džiaugiamės, kad galime padėti Jums rÅ«pintis pačiu didžiausiu turtu – vaikais. Esame dėkingi už JÅ«sų paramą, nuoÅ¡irdų bendradarbiavimą bei pagalbą. BÅ«tume labai dėkingi, jei ir 2019 metais JÅ«s 2% savo pajamų mokesčio paskirtumėte l-d “Mastis”.  Å ios lėšos bus skirtos vaikų … Skaityti toliau

Gerb. bendruomene, praÅ¡ome susipažinti su TelÅ¡ių l.d. ,,Mastis“ direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita. IeÅ¡koti: Veikla – Planavimo dokumentai

Vokietijoje 6 šalių atstovai susivienijome bendram projektui

       Rugsėjo 27 – 29 dienomis netoli Kelno, vaizdingame Bad Honef mieste, vyko tarptautinis kontaktinis seminaras „eTwinning darželiuose ir pagrindinėse mokyklose“. Renginyje dalyvavo 46 pedagogai iÅ¡ Europos Sąjungos Å¡alių. Džiaugiuosi, kad  su Å ilalės lopÅ¡elio – darželio atstove laimėjome … Skaityti toliau

Nuo 2018-09-01 priimamų vaikų tėvų susirinkimas

Dėmesio! 2018 m. birželio 7 d. 16 val. L.d. “Mastis” Naujai priimamų vaikų tėvų susirinkimas

2018-05-23 Skelbiama atranka užimti meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) pareigas

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ skelbia atranką ikimokyklinės įstaigos darbuotojo – meninio ugdymo mokytojo (-jos) (muzikos pedagogo (-ės) pareigoms užimti.

„Tiesiog matykime ir išgirskime, ką galime sėkmingiau padaryti dabar“

Gegužės 17 d. įvyko TelÅ¡ių lopÅ¡elio – darželio „Mastis“ ir TelÅ¡ių Å¡vietimo centro organizuota respublikinė ikimokyklinių įstaigų metodinė – praktinė konferencija „Pedagogo menas: aktyvus mokymas(is) iÅ¡ patirties“.

Priimamų nuo 2018-09-01 vaikų sąrašas

Vadovaudamasi Vaiko priėmimo komisijos posėdžio protokolu 2018-05-15 Nr.1 ir pateiktais tėvų prašymais, į Telšių l. d. ,,Mastis“ nuo 2018-09-01 priimame:

Metodinės-praktinės konferencijos nuostatai

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO Ä®STAIGŲ METODINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS „PEDAGOGO MENAS: AKTYVUS MOKYMAS (SIS) IÅ  PATIRTIES“ KONFERENCIJOS NUOSTATAI