,,Augu kartu su žodžiu“

 Vasario 21 d. minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Jai buvo skirtas renginys ,,Augu kartu su žodžiu“, kuriame dalyvavo Telšių rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogai bei jų ugdytiniai. 

      Dalyvius pasveikino savo kurtomis eilėmis apie gimtąją Ignaliną ir šventę pradėjo darželio direktorė Danutė Popovič. Eilėraščių, tautosakos tekstų, pasakojimų lietuvių ir žemaičių kalbomis buvo paruošę ,,Berželio“, ,,Saulėtekio“ pradinės mokyklos, ,,Žemaituko“, ,,Nykštuko“, ,,Masčio“, ,,Eglutės“ darželių ugdytiniai. Darželio ,,Berželis“ vaikų ansamblis visus nudžiugino nuotaikinga daina ,,Api truopni žemaiti nu Telšiun“. Šventę tarmiškais pasakojimais, dainomis, šokiais paįvairino l.d. ,,Mastis“ ansamblio ,,Cyruliuka“ dalyviai.
Gražius padėkos, pagyrimo žodžius šventės dalyviams tarė Telšių rajono administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Irena Daubarienė, Telšių ,,Vilties“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja Daiva Bagužienė.
Visi renginio dalyviai ir juos ruošę pedagogai buvo apdovanoti padėkos raštais ir l.d. ,,Mastis“ pedagogių išleista knygute vaikams ,,Raganaitė Šatrija smalsauja“.
Renginio organizatorės Dalia Balsienė ir Jūratė Rubavičienė paragino visas pedagoges padėti ugdytiniams pažinti savo tautos praeitį, puoselėti papročius, nepamiršti gimtosios kalbos.
     Auklėtojos Dalia Balsienė ir Jūratė Rubavičienė