Ant Insulos kalvos

          Užlipome plačiais laiptais ant Insulos kalvos. Vaikams šis kalvos pavadinimas dar negirdėtas, aiškinomės jo prasmę. Ant Insulos kalvos susiformavusi aikštė yra apsupta Katedros, Vyskupų rūmų, senosios mokyklos, teatro, bibliotekos ir kultūros centro.

Aikštės centre pasidžiaugėme romantišku paminklu fontanu. Ties katedros vartais apžiūrėjome miesto maketą akliesiems, jis kol kas vienintelis Lietuvoje.  Atkreipėme dėmesį į didžiąsias Katedros duris, kuriose vaizduojama žemaičių krikšto, vyskupų istorija. Trumpam užsukome į mūsų Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą. Susikaupę ir ramūs vaikščiojome po katedrą žiūrinėdami šventųjų paveikslus, skulptūras. Uždegėme žvakelę ir pasimeldėme už savo artimuosius, draugus.
Auklėtoja metodininkė Vilija Kergienė