Adventas

Adventas – susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimui į šį pasaulį metas, trunkantis beveik mėnesį. Tai tikinčiųjų susikaupimo ir apmąstymo laikas, kai katalikai susilaiko nuo triukšmingų linksmybių ir laukia artėjančių švenčių.
„Boružiukų“ grupės vaikučiai kartu su auklėtoja ir muzikos vadovėmis  Egle Šlaustiene ir Rita Macijauskiene paruošė adventinį pavakarojimą. Nepasididžiavo ir pabūti kartu su mūsų vaikučiais, bendruomenės nariais atvyko Telšių Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios klebonas, prelatas J. Šiurys.  Klebonas palinkėjo visiems sveikatos, kantrybės ir gražių ateinančių metų. Vaikai deklamavo eilėraštukus, mynė mįsles, dainavo liaudiškas daineles, žaidė žaidimus.

Auklėtoja Dalia Bumblauskaitė