TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką specialiojo pedagogo (-ės) pareigoms 0,25 etato užimti
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas.
Darbo krūvis: 0,25 etato ( 6,75 darbo val. per savaitę, iš jų 5,5val. tiesioginis darbas, netiesioginis darbas 1,25 val. per savaitę):
Darbo pradžia nuo 2021-09-15.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, iki 2022-08-31.
1.Reikalavimai:
1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs specialiojo pedagogo kvalifikaciją;
1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
2. Specialusis pedagogas turi gebėti:
2.1.Bendradarbiaudamas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numatyti  ir taikyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių galimybes;
2.2.padėti specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi ypatumus;
2.3.patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį ir priemones, individualizuotas ir pritaikytas programas.
2.4.Asmuo, siekiantis dirbti specialiuoju pedagogu (toliau-pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
3.Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
3.1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
3.2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.3.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3.4.Gyvenimo aprašymą (CV),
3.5.Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1,2,3 dalyse apibrėžtus reikalavimus.
3.6.Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
4.Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
5. Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. rugpjūčio 27 d., pabaiga 2021 m. rugsėjo 9 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
6.Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai. El.paštas: ldmastis@gmail.com., tel. 8 (444) 60216.
7.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
8.Atrankos bÅ«das – pokalbis.

Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.