TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo (-os) pareigoms 0,5 etato užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis: 0,5 etato (18 val. per savaitę, 3,6 val per dieną):
Darbo pradžia nuo 2021-09-01.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
1.Reikalavimai:
1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir gali ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Asmuo siekiantis dirbti mokytoju (toliau-pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
2.Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
2.1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
2.2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2.3.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
2.4.Gyvenimo aprašymą (CV);
2.5.Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1,2,3 dalyse apibrėžtus reikalavimus;
2.6. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
3. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
4. Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. rugpjūčio 6 d., pabaiga 2021 m. rugpjūčio 19 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
5. Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai. El.paštas: ldmastis@gmail.com., tel. 8 (444) 60216.
6.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
7. Atrankos bÅ«das – pokalbis.
Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.