Gerb. priimamų vaikų tėveliai,

informaciją dėl Jūsų vaiko priėmimo į įstaigą nuo 2021-09-01 teikiame asmeniškai, taip pat tel. žinute.
Turint papildomų klausimų, prašome skambinti direktorei tel. +370 672 03609.

Administracija

Džiaugiamės, kad galime padėti Jums rūpintis pačiu didžiausiu turtu – vaikais. Esame dėkingi už Jūsų paramą, nuoširdų bendradarbiavimą bei pagalbą.
Būtume labai dėkingi, jei ir 2020 metais Jūs 1,2% savo pajamų mokesčio paskirtumėte Telšių l-d “Mastis”.  Šios lėšos bus skirtos vaikų ugdymo (si) bei edukacinės aplinkos turtinimui.
Turime daug sumanymų Jūsų vaikams!
Pervesti 1,2% PGM paramą galite naudojantis elektronine deklaravimo sistema.
(dėl deklaracijos pildymo, galite kreiptis į mūsų įstaigos sekretorę Dalę Živatkauskienę tel.+370 61405959)
Mūsų  rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas: 190598299
Paramos gavėjo pavadinimas: Telšių lopšelis – darželis „Mastis“
Nuoširdus AČIŪ už Jūsų gerumą ir partnerystę.
L.d. „Mastis“ administracija

Nenuspėjami įspūdžiai, dalyvaujant eTwinning projekte ,,Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės stimuliavimui ypatingai reikšmingos kasdieninės jutiminės patirtys bei kuriamos žaismės ar netikėtumo situacijos.
Telšių  lopšelio darželio „Kiškučių“ ir „Žvirbliukų“ grupės vaikai visą sausį kartu su mokytoja  Ligita Deveikiene aktyviai įsitraukė į įspūdžių kupiną eTwining projektą „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“ (In the realm of colors, shadows, anr mirrors), jai talkino mokytojų padėjėjos, tėveliai ir mokytoja Dalia Balsienė. Projektą organizavo ir koordinavo Šiaulių l/d „Ežerėlis“ mokytoja  Rūta Gedvilienė, įsijungta 95 Lietuvos ir 17 Turkijos ikimokyklinių įstaigų. Skaityti toliau

TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-os) pareigoms 0,88 etato užimti

            Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
              Darbo krūvis: 0,88 etato (31,68 val. per savaitę, 6,36 val per dieną):
Darbo pradžia nuo 2021-02-15.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui).
             1.Reikalavimai:
             1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir gali ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
            Asmuo siekiantis dirbti mokytoju (toliau-pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
             1.5.Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • PraÅ¡ymą leisti dalyvauti atrankoje TelÅ¡ių lopÅ¡elio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • IÅ¡silavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo apraÅ¡ymą (CV),
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją pagal Lietuvos Respublikos Å¡vietimo įstatymo 48 straipsnio 1,2,3 dalyse apibrėžtus reikalavimus.
 • Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
  1.6. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
  1.7. Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. sausio 25 d., pabaiga 2021 m. vasario 11 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
  1.8. Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai. El.paštas: ldmastis@gmail.com., tel. 8 (444) 60216.
  1.9.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
  1.10. Atrankos bÅ«das – pokalbis.

Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.

Bendruomenės žiniai

Prašome susipažinti su direktorės Danutės Popovič metinės veiklos ataskaita, teikti siūlymus.
Metinę ataskaitą rasite: Veikla / Planavimo dokumentai.

Gerb. tėveliai (globėjai),

sudarome tokio turinio Trišalę vaiko neformaliojo švietimo, papildančio pagrindinį ugdymą,  sutartį su  Jūsų pasirinktų vaikui veiklų teikėjais.
Atkreipiame dėmesį, kad šis Jūsų pasirinktas vaikui ugdymas papildo mūsų pagrindines patvirtintas programas „Mundriejam sulig deina“  ir „Cyruliokams“. Taip pat darželyje  vaikams teikiamas  muzikinis ir etnokultūrinis vaikų ugdymas, nemokamai veikia kūrybinės dailės dirbtuvėlės.
Prašome susipažinti su tėvų teisėmis ir įsipareigojimais, numatytais Trišalėje sutartyje. Daugiau informacijos Jums pateiks grupių mokytojai.
Papildyta ugdymo Trišalė sutartis

KVIEČIAME APLANKYTI IR PASIDŽIAUGTI MŪSŲ DARŽELIO NEDIDELĖS, BET KŪRYBINGOS, DARBŠČIOS IR TALENTINGOS BENDRUOMENĖS PARODA!
Paroda veikia nuo rugsėjo 18 iki spalio 30 dienos.

TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką specialiojo pedagogo (-ės) pareigoms 0,25 etato užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas.
Darbo krūvis: 0,25 etato ( 6,75 darbo val. per savaitę, iš jų 5,5 val. tiesioginis darbas, netiesioginis darbas 1,25 val. per savaitę):
Darbo pradžia nuo 2020-10-01.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, iki 2021-08-31.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs specialiojo pedagogo kvalifikaciją;
  1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
  1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

  Specialusis pedagogas turi gebėti:
  1. Bendradarbiaudamas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numatyti  ir taikyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių galimybes;
  2. padėti specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi ypatumus;
  3.patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį ir priemones, individualizuotas ir pritaikytas programas.
  4. Asmuo, siekiantis dirbti specialiuoju pedagogu (toliau-pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
  1.5.Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
  1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
  2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4.Gyvenimo aprašymą (CV),
  5.Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1,2,3 dalyse apibrėžtus reikalavimus.
  6.Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
  1.6. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
  1.7. Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. rugsėjo 3 d., pabaiga 2020 m. rugsėjo 22 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
  1.8. Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai. El.paštas: ldmastis@gmail.com., tel. 8 (444) 60216.
  1.9.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
  1.10. Atrankos bÅ«das – pokalbis.

Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.

 

 

TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis ,,Mastis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-os) pareigoms 0,88 etato užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis: 0,88 etato (31,68 val. per savaitę, 6,36 val per dieną):
Darbo pradžia nuo 2020-09-01.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
1.Reikalavimai:
1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir gali ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Asmuo siekiantis dirbti mokytoju (toliau-pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
1.5.Pretendentai privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
      Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą (CV),
Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1,2,3 dalyse apibrėžtus reikalavimus.
Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
1.6. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
1.7. Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. rugpjūčio 3 d., pabaiga 2020 m. rugpjūčio 20 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
1.8. Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai. El.paštas: ldmastis@gmail.com., tel. 8 (444) 60216.
1.9.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
1.10. Atrankos bÅ«das – pokalbis.

Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

     Informuojame, kad nuo šių metų liepos 1 dienos šeimos, kurios augina priešmokyklinio (0 kl.) ir mokyklinio amžiaus vaikus, jau gali teikti prašymus Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui pagal gyvenamąją vietą dėl vaiko nemokamo maitinimo (pietų) ikimokyklinėje įstaigoje.
      Nemokami pietūs bus skiriami nevertinant pajamų. Dėl šios paramos tėvai (globėjai) jau gali teikti prašymą.