Direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita

Teikiama Telšių l. d. „Mastis“ direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita bendruomenei. Kviečiame susipažinti, teikti pasiūlymus.
Ataskaitą rasite: Veikla – Planavimo dokumentai – 2021 m. Mastis vadovo ataskaita

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriems klausimams pareigybei užimti

Telšių lopšelis –darželis ,Mastis“ paskelbė konkursą 1 etato direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems klausimams pareigybei užimti.
Dg. informacijos ir dokumentus galima teikti iki 2022-01-18 el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Atlyginimo koeficientas 8-8,2/bazinis dydis 181 Eur.
Reikalavimai:
-išsilavinimas: aukštasis universitetinis (bakalauro) arba aukštasis koleginis (profesinio bakalauro) ar jiems prilygintas. Mokymo/studijų programa: nenurodyta/pageidautina vadybos krypties.
Sugebėjimai:
-raštvedybos žinios, dokumentų ir viešųjų pirkimų vykdymo išmanymas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, darbų saugos instrukcijų žinojimas, planų rengimas, pageidautina turėti vairuotojo pažymėjimą.
Direktoriaus pavaduotojas Å«kio ir bendriesiems klausimams vykdo Å¡ias funkcijas:
-organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus, vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninę priežiūrą ir tvarko dokumentus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
Konkurso atranka: pokalbis (testas) žodžiu.
Atrankos data bus paskelbta vataras.lt sistemoje.https://www.vataras.lt/vtis/VVP/Konkursas/1/1/Details/76091?mode=View

Įsakymas ,,Dėl pareigybių sąrašo, kuriant korupcijai atsparią aplinką, tvirtinimo

2021-12-31.pdf

Įdomioji gamtos matematika ir gamtos pažinimas STEAM veiklose

     ,,Kiškučių“ grupės ugdytiniai ir  mokytojos Ligita Deveikienė ir Dalia Balsienė  spalio mėnesį leidosi į matematikos kelionę. Priešmokyklinukai dalyvavo tarptautiniame etwinning projekte „STEAM ĮDOMIOJI GAMTOS MATEMATIKA“. Skaityti toliau

TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką darbininko (-ės) pareigoms 1 etatui užimti


Pareigybės pavadinimas: darbininkas.
Darbo krūvis: 1 etatas (8 val. per dieną, 40 darbo val. per savaitę,)
Darbo pradžia nuo 2021-11-25.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota (su išbandymo laikotarpiu).
Darbo užmokestis: minimalus mėnesinis darbo užmokestis (MMA) pagal LR Vyriausybės patvirtintą dydį. Skaityti toliau

TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką specialiojo pedagogo (-ės) pareigoms 0,25 etato užimti
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas.
Skaityti toliau

SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBEI 0,5 ETATO
Įstaigos pavadinimas:
Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, įmonės kodas 190598299
Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato)
Darbo vieta (miestas):
S. Daukanto g. 35, Telšiai, LT-87104 Skaityti toliau

TelÅ¡ių lopÅ¡elis – darželis „Mastis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo (-os) pareigoms 0,5 etato užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Skaityti toliau

ATRANKA MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Telšių  lopšelis-darželis „Mastis“ skelbia mokytojo padėjėjo atranką 0,5 etato pareigybei užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vietos adresas – Simono Daukanto g. 35, 87104 Telšiai
Darbo krūvis – 0,5 etato, darbo val. skaičius per savaitę 20 val., per dieną 4 val.
Pareigybės lygis – C.
Darbo sutartis – neterminuota. Skaityti toliau

Gerb. priimamų vaikų tėveliai,

informaciją dėl Jūsų vaiko priėmimo į įstaigą nuo 2021-09-01 teikiame asmeniškai, taip pat tel. žinute.
Turint papildomų klausimų, prašome skambinti direktorei tel. +370 672 03609.

Administracija